afis 11 nov

11 noiembrie 2016, ora 12, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

„From the Revolution on the Granite in 1990s to the Revolution of Dignity in 2010s. Modern Ukrainian Protest Culture”

Susținută de:

Tetiana Havlin
(Departamentul de Sociologie, Universitatea din Siegen, Germania)

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării la mișcare, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele și modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

 


 

11 November 2016, 12.00 noon, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to the lecture:

„From the Revolution on the Granite in 1990s  to the Revolution of Dignity in 2010s. Modern Ukrainian Protest Culture”

by Tetiana Havlin

(Department of Sociology, University of Siegen, Germany)

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

Go to top