afis 23 nov23 noiembrie 2016, ora 12, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați, în cadrul unui atelier-dezbatere, la următoarele prelegeri:

 

„Mică introducere în decolonialitate pentru Români”

Ovidiu Țichindeleanu

 

„De la underground-ul sovietic la protestele post-sovietice: forme de contestare și rezistență în spațiul ex-sovietic”

Vasile Ernu

 

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

 

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele și modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

Gândirea decolonială e un important curent nou de teorie critică socială şi primul corp teoretic creat în lumea non-occidentală care a fost introdus în România pe parcursul unui dialog internaţional direct cu gânditorii săi cheie. Prezentarea „Mică introducere în decolonialitate pentru Români” se va referi la contextele în care gândirea decolonială a fost creată/introdusă în Europa de Est şi România, conexiunile, relevanţa şi diferenţele interne, aplicate la istoria pe termen lung a regiunii şi istoria pe termen scurt a României în tranziţia postcomunistă.

În spaţiul sovietic există o lungă tradiţie de luptă protestatară şi mai ales de rezistenţă underground la autoritarism. Cea mai cunoscută formă de luptă şi rezistență este cea a disidenţilor. Din păcate sunt foarte puţin cunoscute formele underground de luptă şi rezistenţă precum muzica, artele şi mai ales cele ale grupurilor religioase şi a economiilor alternative. Sunt lucruri care trebuiesc cunoscute pentru că sunt cel puţin la fel de importante ca cele ale disidenţei. Cu ele va începe prezentarea „De la underground-ul sovietic la protestele post-sovietice: forme de contestare și rezistență în spațiul ex-sovietic”. Odată cu schimbarea regimului şi a formelor de represiune şi control, o dată cu schimbarea centrelor de putere, accentul mișcându-se dinspre controlul politic spre cel economic, se modifică şi formele de rezistenţă şi protest. Cum se modifică acestea? Cum se reorganizează intelighenţia şi grupurile alternative? Ce modalităţi de protest şi rezistenţă găsesc ei în aceste noi condiţii sociale, politice şi mai ales economice?

 


 

23 November 2016, 12.00 noon, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lectures:

 
„A Romanian Introduction in Decolonial Thought”

Ovidiu Țichindeleanu

 

„From soviet underground to post-soviet protests: forms of dissent and resistance in the ex-soviet space”

Vasile Ernu

 

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

 

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

Decolonial thought is an important movement of contemporary critical social theory and the first theoretical corpus created in the non-Western thought which was introduced in Romania through an international dialogue with some of its key promoters. The talk „A Romanian Introduction in Decolonial Thought” introduces examples, cases, and comparative contexts relevant to the introduction of decolonial thought in Romania and Eastern Europe, focusing on the long-duree history of the region as well as the socio-cultural history of Romania in the postcommunist transition.

The tradition of protest and struggle in the former Soviet Union, particularly the underground resistance to authoritarianism, covers a long period of time. The most well-known form of resistance is that of individual dissenters, `the dissidents`, many of them public intellectuals. Unfortunately, less attention have been payed to those groups that opposed the official constraints thought pop culture, critical art discourse or alternative economy initiatives. The first part of the presentation wants to show that their neglected dissenting contribution is equally important to the understanding of the post-socialist cultural and political dynamics. After the regime change, the forms of resistance and protest are shifting, adapting to various mutations in the post-soviet system of domination and control. How do they change? How intelligentsia and alternative groups reorganize? What strategies of protest and resistance can they embrace in these new social, political and economic conditions? The talk „From soviet underground to post-soviet protests: forms of dissent and resistance in the ex-soviet space” will try to find some illustrative answers to these questions, based on several concrete cases and examples.

Go to top