afis 27 octThe Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lecture:

Sites and sides of debate
in Belgrade

Nebojša Milikić
(Cultural Center Rex, Belgrade)
Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca
27  October,  14.00
Room  D2  ( D building,  Ist  floor)

 

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

 

Nebojša Milikić Cultural worker and manager, researcher and activist, lives and works in Belgrade, Serbia. Studied and worked at the Institute for Regional Geology and Paleontology in Belgrade (Magister, 2000), attended The School of History and Theory of Image of the Centre for Contemporary Art Belgrade (1999-2001) and The Queer Studies at The Center for Queer Studies, Belgrade (2012-2014). Since 1995 involved in political activism, organizational, artistic and curatorial practice in visual and relational arts. Initiated, realized or co-realized many cultural and artistic programs and projects, in Serbia and abroad. Participates in number of independent research projects and activist campaigns. Writes about cultural and artistic production, political and ideological topics. From 1999 onwards works in Cultural Center Rex in Belgrade, as the initiator and coordinator of the debate programs and the programs of democratization and decentralization of culture. One of the founders of the non-governmental cultural organization ReEX, dedicated to struggle against historical revisionism and negationism.

 

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

Locuri și părți ale dezbaterii
în Belgrad

Nebojša Milikić
(Cultural Center Rex, Belgrade)
Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca
27  octombrie,  ora  14
Sala  D2  (corp D,  etaj  I )

 

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele sau modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

 

Nebojša Milikić Lucrător cultural și manager, cercetător și activist, locuiește și lucrează în Belgrad, Serbia. A studiat și a lucrat la Institutul de Geologie Regională și Paleontologie din Belgrad (Magister, 2000), a urmat studiile Școlii de Istorie și Teorie a Imaginii a Centrului de Artă Contemporană din Belgrad (1999-2001) și programul de studii al Centrului de Studii Queer din Belgrad (2012-2014). Din 1995 este implicat în activismul politic și organizațional, în practica artistică și curatorială a artelor vizuale și relaționale. A inițiat, realizat sau co-realizat numeroase programe și proiecte culturale și artistice, în Serbia și în străinătate. A participat la mai multe proiecte de cercetare independente și campanii activiste. Scrie despre producția culturală și artistică, despre subiecte politice și ideologice. Din 1999, lucrează în Centrul Cultural Rex din Belgrad, în calitate de inițiator și coordonator al programelor de dezbatere și al programelor de democratizare și descentralizare a culturii. Este unul dintre fondatorii organizației culturale neguvernamentale ReEX, dedicat luptei împotriva revizionismului istoric și negaționismului.

publicitate logouri

Go to top