afis 2 novDepartamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

Uniți eșuăm.

Scurtă istorie a protestelor și mișcărilor sociale din Republica Moldova

Vitalie Sprînceană

(drd. George Mason University,

Public Sociology Program)

Moderator:

Ovidiu Gherasim-Proca

2  Noiembrie  14.00

Sala  D2  ( corpul D ,  etajul 1)

 

"După 26 de ani de independență, Moldova prezintă toate semnele eșecului: o societate divizată, săracă și inegală, o elită politică incapabilă și totuși rapace, o țară din care un sfert din populație a plecat, în căutarea unei vieți mai bune. Nu este vorba de faptul că aceste procese nu au provocat proteste și revolte. Dimpotrivă. Dar orice mișcări sociale și proteste au apărut pentru a schimba situația, au eșuat. Prelegerea se va concentra pe istoria mișcărilor de protest din Moldova, a bazei lor politice, a sloganurilor și a cererilor acestora. Cu toate acestea, mă voi opri mai mult asupra eșecurilor și erorilor. Cred că ar trebui să analizăm de ce au eșuat aceste mișcări, ce au cauzat căderea lor și de ce nu au reușit să schimbe cursul dezvoltării societății moldovenești ".

Vitalie Spîranceană - sociolog și intelectual public co-fondator al platformei de gîndire critică Platzforma.md. Studii de licență în Bulgaria (Științe Politice), masterat în Filosofie la Chișinău (USM), actualmente doctorand la George Mason University, SUA. Este interesat de câmpul de cercetare al sociologiei urbane, sociologiei religiei și sociologiei politice.


 

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lecture:

 

United we fail.

A short history of protests and social movements in Moldova

Vitalie Sprînceană

(drd. George Mason University,

Public Sociology Program)

Moderator:

Ovidiu Gherasim-Proca

2  November  14.00

Room  D2  ( D building,  Ist  floor)

 

„After 26 years of independence Moldova presents all the signs of failure: a divided, impoverished and unequal society, an inept and yet rapacious political elite, a country where one quarter of the population has left it in search for a better life. It is not that these processes did not cause protests and revolts. On the contrary. But whatever movements and protests movements rose up to change the situation, they failed. My lecture will focus on the history of protest movements in Moldova, their constituency, their slogans and demands. Yet I will focus mostly on their failures and mistakes. It is my belief that we should analyze why these movements have failed, what caused their fall and why they didn't succeed to alter the development of the Moldovan society.” (Vitalie Sprînceană)

 

Vitalie Sprînceană - sociologist and public intellectual, co-founder of the platform of critical thinking PLATZFORMA. Graduate education in Bulgaria (BA in Political Sciences), MA in Philosophy at Moldova State University in Chișinău, at present he is PhD Student at George Mason University, USA. Research interests: urban sociology, sociology of religion, political sociology.

publicitate logouri

Go to top