Colocviul Național al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică

Ediția a XIV-a

 ONLINE

17-18 noiembrie 2023

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

CALL FOR PAPERS

La nivelul unui social super-digitalizat, imaginea se comportă ca un reglator, ca un obiect al realității virtuale care propune tot mai des forme de experimentare a lumii, încercând să stabilească parametrii în care identitatea poate rezista. Accesarea, evocarea și perturbarea regulilor din interiorul unor tipuri de spații, accesate, spre exemplu, prin intervenții imaginative, oferă posibilitatea unor schimbări de identitate și consistență arhitecturală foarte puternice. Este ceea ce realizează numeroase proiecte contemporane din diverse zone ale artei: cinematografie, fotografie, arta video etc. Trecerile de la un regim al spațialității la altul, cu schimbarea nu doar a locului, ci și a dispozițiilor existențiale nu mai sunt un accident al imaginii, ci țin de noua esență a ei. Mai mult, imaginația creatoare exersată în spațiul virtual își creează un nou tip de referențialitate: obiectul ei intențional nu mai e situabil într-un loc anume, ba chiar el devine un non-obiect existent într-un non-loc (într-un sens mai larg decât cel definit de Marc Augé). Indiferent dacă gândim realitatea virtuală drept autonomă sau nu (Jeff Malpas, de pildă), pasajele către alte lumi, cu spațialitățile lor diferite, provin poate din nevoia de raportare la un referent absolut, aceasta reprezentând o nouă manieră de a testa limitele finitudinii umane și de a experimenta granițele ei cu infinitul, dar și o încercare de a înțelege posibilitățile de a încorpora hiperrealitatea în interiorul realității știute (Baudrillard, Eco etc.). Cu referire la alte tipuri de spații, Ricoeur analizează, printre alții, virtuțile acestui tip de imaginație productivă, care nu mai apare ca o alternativă la actul percepției, ci se insinuează în chiar modul nostru de a percepe lumea (cf. Suzi Adam, Social imaginaries, 2015) sau apare ca liant între rațiune și emoție, producând noi tipuri de realitate (cf. Gérard Bouchard, Social myths and collective imaginaries, 2017), până la a produce noi forme de corporalitate, moduri ale de-corporalizării sau ale re-corporalizării, ori noi moduri de raportare la identitate (inclusiv la cea de gen) și la intersubiectivitate.

Colocviul își propune să asigure un spațiu al dezbaterii privitoare la înțelegerea filosofică a spațiului virtual, convocând o fenomenologie și o hermeneutică a virtualității aplicate la problematica pasajelor între două tipuri de realitate. Sunt binevenite și alte tipuri de analize care să dea seama de concursul artelor și al imaginii în general la înțelegerea noilor locurile de trecere (praguri, portaluri, oglinzi etc.), indiferent dacă ele aparțin sau nu mediului virtual, așadar de noile sensuri ale condiției umane a intervalului.   

Propunerile (titlu, rezumat de max. 350 cuvinte, afiliere instituțională și nr. de telefon) vor fi trimise la adresa: . Așteptăm propuneri atât din partea cercetătorilor cu experiență, cât și a tinerilor cercetători, indiferent de domeniul în care activează.

Prezentările se vor limita la maxim 20 de minute, fiind urmate de 10 minute de întrebări și comentarii.

Colocviul se va desfășura online, fiind folosită una din platformele cunoscute. Înregistrarea comunicărilor se va face numai cu acordul participanților care prezintă lucrări. Arhivarea, prelucrarea și difuzarea, integrală sau parțială, a înregistrărilor se va face cu respectarea prevederilor GDPR și exclusiv în scopuri academice.

Nu se percep taxe de participare la Colocviu.

Data limită de trimitere a propunerilor: 15 octombrie 2023

Lucrările in extenso vor fi supuse unui proces de peer review suplimentar, iar cele selectate vor fi publicate într-un volum colectiv (în limba română) și/sau într-un dosar tematic al unei reviste indexate în Clarivate Analytics (fostă Thomson Reuters) / BDI, într-o limbă de circulație internațională.

Instituție parteneră: Centrul Cultural Siret

Organizatori: George Bondor, Ioan Mateiciuc

Consiliul ştiinţific al colocviului: Prof. dr. Ştefan Afloroaei (m.c. al Academiei Române), Prof. dr. Petru Bejan, Prof. dr. Corneliu Bîlbă, Conf. dr. Călin Ciobotari, Lect. dr. Florin Crîșmăreanu, Conf. dr. Valeriu Gherghel, Conf. dr. Cristian Moisuc, Prof. dr. Cristian Nae, Prof. dr. Ioan Alexandru Tofan