Interviul pentru Proiectul POSDRU/187/1.5/S/155397 „Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită” (doctoranzi din anul I, an universitar 2014-2015)  va avea loc joi, 16 iulie, ora 10.00în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Intrarea în sală se va face conform Tabelului cu doctoranzii consideraţi eligibili.


 

Metodologie privind selectia beneficiarilor proiectului

Grafic proces de selectie

Beneficii si obligatii beneficiari proiect

Anexa_23_FGT_UAIC_2015


 Lista cu doctoranzii considerați eligibili

Lista candidaților admiși

Go to top