Cr.Munteanu engCompetiția 3MT din UAIC, câștigată de reprezentantul

Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social-Politice, Cristinel Munteanu

Cristinel Munteanu, de la Şcoala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, a câştigat locul I al competiției 3 MT – Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat, din cadrul UAIC. Teza sa de doctorat, susținută public în anul 2017, are titlul „John Dewey şi problema sensului. De la teoria investigaţiei la premisele unei hermeneutici integrale”, fiind coordonată de prof. dr. Ștefan Afloroaei.

În calitate de câștigător al competiției din UAIC, Cristinel Munteanu va participa la competiția internațională desfășurată între universitățile din Grupul Coimbra. Premiul I al competiției din UAIC este recompensat cu 3000 lei. Premiul al II-lea a fost câștigat de reprezentanta Școlii Doctorale de Studii Filologice, Ioana Carina Brînzilă, în vreme ce premiul de popularitate i-a revenit reprezentantului Școlii Doctorale de Fizică, Ștefan Andrei Irimiciuc.

Prin teza sa de doctorat, Cristinel Munteanu a încercat să demonstreze că teoria logică sui generis (numită „teoria investigaţiei”) dezvoltată de marele filosof american John Dewey poate fi considerată atât un tip de hermeneutică aparte, cât şi baza unui proiect personal de hermeneutică integrală.

Pentru John Dewey, cunoştinţele dobândite de oameni de-a lungul timpului sunt sensuri mai mult sau mai puţin perfectibile. Ştiinţele înseşi sunt sisteme de sensuri interrelaţionate. Preocuparea majoră a lui Dewey a fost aceea de a arăta cum (trebuie să) procedăm pentru a rezolva situaţiile concrete problematice; altfel spus, cum ajungem la sensul individual (lămuritor) al unei situaţii confuze, indeterminate, utilizând sensurile deja acumulate într-un domeniu.

Înţelegând hermeneutica drept revelare sistematică şi justificată a unui sens, Cristinel Munteanu a conjugat teoria deweyană a investigaţiei cu alte două concepţii hermeneutice complementare, elaborate de R.G. Collingwood şi E. Coşeriu, cu scopul de a realiza o hermeneutică integrală (valabilă în lumea culturii, dar şi în cea a naturii), care să aibă în vedere nu doar situaţiile reale problematice, ci şi textele literare dificile. De pildă, în Baltagul lui Mihail Sadoveanu, atât Vitoria Lipan în cercetările ei detectivistice, cât şi hermeneutul care caută – la un alt nivel – sensul ascuns al romanului respectă aceeaşi „reţetă” a lui Dewey (ca structură a investigaţiei).

Ca experienţă, competiţia 3MT este una deosebit de utilă, deoarece te obligă nu doar să concentrezi, până la stilizare, rezultatele unor ani de eforturi intelectuale într-un discurs de cel mult 3 minute, ci să şi construieşti discursul respectiv în aşa fel, încât să rezulte un produs accesibil unui public nefamiliarizat cu domeniul tău. Iată o situaţie problematică pe care am încercat să o rezolv cât mai bine.”, a declarat câştigătorul concursului 3MT, Cristinel Munteanu.

Go to top