Rugăm studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anul I, anul universitar 2017-2018, să se prezinte la secretariatul facultăţii pentru semnarea Contractelor de studii doctorale. Studenţii admişi la buget au obligaţia de a prezenta chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare în valoare de 60,00 lei.

Go to top