Şcoala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează Conferinţa naţională a doctoranzilor în filosofie şi ştiinţe social-politice, care se va desfășura în format hibrid în data de 17 iunie 2022. Scopul organizării acestui eveniment este acela de a oferi atât doctoranzilor, cât şi masteranzilor care se pregătesc pentru admiterea la studii doctorale un cadru de valorificare a cercetărilor proprii.
Contribuțiile pot viza oricare temă de cercetare care se încadrează într-unul din cele patru domenii de doctorat de la Şcoala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:
1. Filosofie
2. Sociologie
3. Ştiinţe politice
4. Ştiinţe ale Comunicării.

Mai multe informatii ...