La data de 29.09.2017, ora 12:00, în AMFITEATRUL D1 dl. BUNEA P.  OVIDIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CONSTRUCŢIA REZILIENŢEI DE CĂTRE TINERII DIN CENTRELE DE PLASAMENT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu Cristi Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

prof. univ. dr. Ştefan Marian Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

prof. univ. dr. Marian Preda, Universitatea  din Bucureşti

prof. univ. dr. Dan Chiribucă, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

prof. univ. dr. Dumitru Stan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 Rezumatul tezei    

 Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top