La data de 27.04.2018, ora 10:00, în AMFITEATRUL D1 dna. COHEN-YEGANEH P. GILAT va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ATTITUDES REGARDING REPORTING NEAR-MISTAKE SITUATIONS AMONG NURSES OF DIVERSE CULTURES, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Ştefan Marian Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Dan Chiribucă, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. Liviu Oprea, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi

Prof. univ. dr. Cristina Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 Rezumatul tezei 

 Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top