La data de 03.02.2021, ora 12:00, în on line, dna. KLEYTMAN CĂS.LIPOVETSKI Y. OLGA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul “PATIENT CENTERED CARE IN CHRONIC CONDITIONS: THE SHARE APPROACH IN ISRAEL”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa:
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m2ac67b0674006465c9c437ba61c06c0b

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Daniela Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Dan Chiribucă, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Liviu Oprea, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi

Conf.univ.dr. Romeo Asiminei,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei

Rezumatul tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top