SUSŢINERE TEZĂ DE ABILITARE

  • Numele candidatului: Conf.univ.dr. George BONDOR
  • Teza: "Noi experienţe ale gândirii. Concepte, probleme şi teme ale filosofiei contemporane"
  • Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Filosofie
  • Aria de competenţă: Filosofie contemporană  
  • Instituţia unde candidatul este titular:  Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare – 24 octombrie 2015, ora 13.30, Sala de Consiliu

Go to top