Conferința Internațională a Doctoranzilor în Științele Comunicării

(9-10 iunie 2022)

Organizator: Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca (→ Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării)

Parteneri: Universitatea București, SNSPA București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara (→ Școlile doctorale din domeniul Științe ale comunicării)

Termen-limită pentru trimiterea rezumatelor: 15 aprilie 2022

Pentru mai multe detalii, consultați invitația la conferință.

Go to top