Competiția pentru finanțarea cercetărilor doctorale

În perioada 1 -31 octombrie 2019 are loc o nouă competiție din acest an pentru alocarea fondurilor destinate cercetărilor doctorale. Următoarea competiție va avea loc în luna octombrie.
Depunerea dosarelor se face la Secretariat (dna Lili Leaua) în perioada 1 - 25 octombrie 2019, orele 8-16.
Sunt eligibili doctoranzii înmatriculați la buget în primii 3 ani de studiu, care încă nu au susținut public teza de doctorat.
Suma maximă care poate fi alocată este 3000 lei / doctorand / an. Capitolele de cheltuieli eligibile și procedurile de achiziție sau pentru deplasări externe sunt detaliate în Metodologie. Nu pot fi finanțate stagiile de studiu sau practică, nici achizițiile de calculatoare.
Recomandări: demararea achizițiilor cel târziu în octombrie-noiembrie pentru anul următor și începerea formalităților pentru deplasările externe cu aprox. 2 luni înainte de data evenimentului.
Dosarul va conține următoarele documente:
a) cererea scrisă a studentului-doctorand (anexa 1), în care trebuie să fie argumentate necesitatea și oportunitatea alocării fondurilor și trebuie să fie descrisă succint destinația fondurilor;
b) bugetul solicitat (anexa 2);
c) proiectul doctoral (titlu, obiective, metodologie, ipoteze, rezultate scontate, planificare etc.);
d) CV-ul solicitantului (format Europass), cuprinzând lista lucrărilor publicate și lista participărilor la conferințe;
e) acordul scris al conducătorului de doctorat, cuprinzând o argumentare a necesității și oportunității achiziției sau deplasării (anexa 3).
Metodologia pentru alocarea fondurilor destinate cercetărilor doctorale

Go to top