informare afis

Miercuri, 23 mai 2018, ora 16, în sala S 5 din corpul A al UAIC (parter), va avea loc o sesiune de informare despre admiterea la doctorat. Sunt așteptați masteranzii de la toate specializările, studenții și toți cei interesați să urmeze studiile doctorale, acum sau în viitor, în domeniile: Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe ale comunicării. 

Invitați: Prof. dr. George Bondor (directorul Școlii Doctorale FSSP), Prof. dr. Dana Cojocaru, Conf. dr. Ioan Alexandru Tofan.
Vor fi prezentate informații despre: numărul de locuri, calendarul admiterii, documentele necesare înscrierii, conducătorii de doctorat, tematica și bibliografia concursului, burse.

Go to top