La data de 19.09.2022, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. AMARANDI V. VICTOR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A TINERILOR DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Tiberiu Conţiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Lavinia Elisabeta POPP, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Doru BUZDUCEA, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Dumitru STAN,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top