APOSTOL C.C. ALEXANDRU-COSMIN

 

       La data de 22.10.2016, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. APOSTOL C.C. ALEXANDRU-COSMIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PRACTICI DE CONSUM ŞI PRODUCŢIE CULTURALĂ ÎN MEDIUL EDUCAŢIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

 

 

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 

 

Preşedinte:

 

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

Conducător ştiinţific:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

Referenţi:

 

 

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Zoltan Rostas, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Liviu Chelcea, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Adrian Netedu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 

 

Rezumatul tezei 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top