La data de 21.09.2020, ora 11:00, în ONLINE,  (Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://meet.google.com/) dna. LEVI SUDAI A. PAZIT va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ATTACHMENT STYLES IN ADULTHOOD AND SELF-EFFICACY OF THE SOCIO-EDUCATIONAL WORKER IN THE YOUTH ADVANCEMENT UNITS IN ISRAEL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Doina Balahur,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Conf.univ.dr. Gheorghiţa Nistor, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Maria Roth, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Daniela Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top