La data de 29.09.2017, ora 9:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. LUCACI D. CRISTIAN OVIDIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PROBLEMA RĂULUI LA C.S. LEWIS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Conf.univ.dr. George Virgil Bondor,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Anton Adămuţ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Carmen Cozma,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conf.univ.dr. Alexandru Baumgarten, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf.univ.dr. Andrei Bereschi, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top