La data de 29.09.2017, ora 13:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. MUNTEANU M. CRISTINEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul JOHN DEWEY ŞI PROBLEMA SENSULUI. DE LA TEORIA INVESTIGAŢIEI LA PREMISELE UNEI HERMENEUTICI INTEGRALE., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Anton Adămuţ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Conf.univ.dr. Alexander Baumgarten, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf.univ.dr. Andrei Bereschi, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf.univ.dr. George Bondor,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei

 Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top