La data de 26.07.2017, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. MUSAGOZHOEVA K. INDIRA BOLOTBEKOVNA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMMIGRATION AND INTEGRATION OF FOREIGNERS IN THE EUROPEAN UNION: POLITICAL ISSUES , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Gheorghe Poede,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Adrian Ivan, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr.George Angliţoiu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti

Conf.univ.dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

 

 

 

 

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 

 

 

 

 

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

     Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top