La data de 06.09.2018, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl.PREUTESCU V. DRAGOŞ ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INSTITUŢII ŞI DEZVOLTARE SOCIALĂ. MODELUL ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Gheorghe Poede,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof.univ.dr. Dan Chiribucă, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Marin Preda, Universitatea  din Bucureşti

Rezumatul tezei        

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top