UNGUREANU N. NICOLETA

        La data de 09.09.2016, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE  dna. UNGUREANU N. NICOLETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul VALORI SOCIALE ÎN SPAŢIUL COMUNITAR INTERCONFESIONAL: ANALIZĂ COMPARATIVĂ ASUPRA COMUNELOR IACOBENI ŞI CACICA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

prof. univ. dr. George Poede,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

prof. univ. dr. Marian Preda, Universitatea  din Bucureşti  ( Referințe bibliografice Google Academic )

prof. univ. dr. Sandu Frunză, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

prof. univ. dr. Daniela Tatiana Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top