La data de 08.09.2017, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. VIZITIU N. DIANA-ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul SIMBOLISMUL ONIRIC ÎN PICTURA LUI SALVADOR DALI. APLICAŢII SEMIOTICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

Conducător ştiinţific:

 

 

Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

Referenţi:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Aurel Codoban,  Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca

Prof.univ.dr. Florea Lucaci, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Petru Bejan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top