Consiliul Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării

 

conf. univ. dr. Ilie Gheorghe FÂRTE  - Director de Departament

Prof. univ. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU

Conf. univ. dr. Ştefania BEJAN

Lect. univ. dr. Alexandru GRĂDINARU

Lect. univ. dr. Viorel ŢUŢUI

 

 

Go to top