licenta com

facebookcrp

 

 

Ciclul de licenţă

Domeniul „Ştiinţe ale Comunicării

Specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice”

 

 

licenta com

facebookcrp

 

 

Ciclul de licenţă

Domeniul „Ştiinţe ale Comunicării

Specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice”

 

Discipline studiate

 

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2016-2017

  

 

Anul I, Semestrul 1

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator/practică

ECTS

DF1

Teoria comunicării

2

2

6

DF2

Fundamente ale ştiinţelor sociale

2

2

5

DC1

Tehnici de redactare

2

2

5

DF3

Logică

2

2

6

DF4

Tehnologia informaţiei şi comunicării

1

1

4

DC2.1

Limba modernă (engleză/franceză/germană/spaniolă)

1

1

4

Dfac1.1

Educație fizică – disciplină facultativă

0

2

3

 

Anul I, Semestrul 2

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DF5

Fundamente ale relațiilor publice

2

2

6

DF6

Teorii ale comunicării de masă

2

1

6

DS1

Practica argumentării

2

2

5

DF7

Metode de cercetare în științele comunicării

2

2

5

DC2.2

Limba modernă (engleză/franceză/germană/spaniolă)

1

1

4

DS2.1

Practica de specialitate

 

3,2

4

 

Anul II, Semestrul 3

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DS3

Sistemul mass-media

2

1

6

DS4

Editare în limbaje specializate

1

2

4

DF8

Introducere în publicitate

2

2

6

DS5

Managementul relaţiilor publice

2

2

5

DS6

Comunicare integrată de marketing

2

2

5

DC2.3

Limba modernă (engleză/franceză/germană/spaniolă)

1

1

4

 

Anul II, Semestrul 4

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DS7

Comunicare cu presa

2

2

5

DF9

Etică și comunicare

2

2

5

DS8

Retorică

2

2

6

DS9

Construcția mesajului publicitar

2

2

6

DC2.4

Limba modernă (engleză/franceză/germană/spaniolă)

2

2

4

DS2.2

Practica de specialitate

 

3,2

4

 

Anul III, Semestrul 5

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DS10

Arta dezbaterii publice

2

2

6

DS11

Cunoaștere și comunicare

2

2

6

DS12

Comunicare interpersonală

2

1

5

DS13

Elaborarea produselor de PR și publicitate

0

3

5

DISCIPLINE OPȚIONALE (trebuie ales câte 1 din fiecare grup de 3 discipline)

DS 14

Negociere și mediere

2

1

4

Estetică și comunicare

Comunicare internă

DS 15

Relații publice la nivelul ONG-urilor

2

1

4

Relații publice prin Internet

Simbolism și interpretare în sfera relațiilor publice

 

Anul III, Semestrul 6

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DF10

Dreptul comunicării

2

1

6

DF11

Comunicare politică

2

1

6

DS16

Aplicații ale semioticii în PR și publicitate

2

2

4

DS17

Comunicare interculturală

2

1

4

DISCIPLINE OPȚIONALE (trebuie ales câte 1 din fiecare grup de 3 discipline)

DS18

Retorica imaginii

2

1

5

Propaganda. Teorii și studii de caz

2

1

Scriitură în PR și publicitate

2

1

DS19

Gestionarea imaginii publice

2

1

5

Psihologia comunicării

2

1

Strategii persuasive

2

1

 

 

Practica de specialitate

În pregătirea viitorilor specialişti în comunicare publică, un loc important este acordat activităţii de practică de specialitate care are rolul familiarizării studenţilor cu cerinţele concrete ale instituţiilor şi organizaţiilor în care se desfăşoară activităţi specifice profesiilor din domeniul relaţiilor publice, al publicităţii şi a altordomenii conexe. Timp de minim 2 săptămâni anual, studenţii petrec în jur de 6 ore pe zi într-o instituţie/organizaţie şi sunt implicaţi în activităţi precum:

   • comunicarea directă cu publicurile interne şi externe pe probleme specifice
   • elaborarea materialelor de PR
   • conceperea materialelor de publicitate
Oportunităţi de practică

Departamentul are încheiate contracte (convenţii) de practică cu un număr semnificativ de instituţii şi organizaţii, publice şi private, care activează în domenii precum:

   • publicitatea (instituţii şi organizaţii în care se realizează proiectare şi realizarea efectivă de afişe, panouri, bannere, machete pentru presă, spoturi TV etc.)
   • organizarea de evenimente (firme care desfaşoară activităţi specifice proiectelor academice şi ştiinţifice, organizează târguri comerciale şi culturale, festivaluri literare, muzicale, de teatru şi operă etc.)
   • jurnalismul (posturi de televiziune, radiouri, publicaţii zilnice şi periodice, tipărite şi online etc.)

Dintre instituţiile/organizaţiile cu care Departamentul nostru a avut încheiate protocoale pentru desfăşurarea practicii studenţilor, amintim: ABPlus Iaşi, Oameni şi Companii, FrontPage Communication, Agency One, Vertigo Center, Media Zone, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Primăria Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Piatra Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria Roman, PRIME, AIESEC, Salvaţi copiii, Vrancart Focşani, Digi24, IaşiTV Life, Tele’M, Radio Guerilla, Impact FM, Ziarul de Iaşi, Ziarul de Roman, Monitorul de Roman.

De asemenea, studenţii sunt încurajaţi să identifice ei înşişi oportunităţi de desfăşurare a activităţii de practică de specialitate, contactând pe cont propriu instituţii şi organizaţii şi facilitând încheierea de noi protocoale de practică între respectivele entităţi şi reprezentanţii Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice, în măsura în care natura activităţilor din respectivele instituţii şi organizaţii se pliază pe nevoile şi finalităţile urmărite prin activitatea de practică.  

În plus, membrii Departamentului au facilitat ofertarea de către mai multe instituţii şi organizaţii publice şi private a unor locuri de activitate practică intensivă (internship) pentru studentii noştri, implicându-se împreună cu reprezentanţii respectivelor organizaţii în buna derulare a activităţilor, începând chiar de la selecţia studenţilor care au solicitat un astfel de loc de practică.        

Finalităţi ale practicii de specialitate           

În timpul desfăşurării stagiului de practică, fiecare student trebuie să elaboreze un dosar de practică, în care să raporteze activităţile specifice pe care le-a întreprins în organizaţia sau instituţia respectivă. Pe baza acestui dosar şi a unei prezentări orale în care rezumă elementele cele mai importante ale acestei experienţe de învăţare, studentul primeşte o notă separată de la cadrul didactic responsabil de activitatea de practică. Nota va reflecta gradul lui de implicare în activităţile acelei organizaţii, precum şi capacitatea sa de a integra teoretic cunoştinţele punctuale dobândite.

Merită menţionat că mulţi dintre studenţii care au desfăşurat activităţi de practică au primit oferte pentru aprofundarea pregătirii lor profesionale prin intermediul unor internship-uri,  iar altora chiar li s-a oferit un loc de muncă în respectivele instituţii şi organizaţii, încă din perioada de studenţie.

Resurse pentru cercetare

Ciclul de licenţă este etapa în care studenţii fac primii paşi pe tărâmul cercetării academice. Accesul liber la reviste de comunicare şi relaţii publice indexate ISI – prin intermediul bazelor de date PROQUEST, EBSCO, ELSEVIER, SAGE şi SPRINGER –îi pune în contact pe studenţi cu cercetările actuale desfăşurate la nivel internaţional în domeniul ştiinţelor comunicării.Acestea le vor fi necesare pentru a putea răspunde la multe din cerinţele de seminar la disciplinele studiate, dar mai ales pentru elaborarea lucrării de Licenţă, care trebuie să conţină şi referiri la cele mai recente teme abordate la nivel internaţional, pe care fiecare student trebuie să le integreze în cadrul problematic conturat de cercetarea proprie.

De asemenea, fondul de carte al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu“Iaşi conţine multe lucrări relevante din domeniile teoriei comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii.

În plus, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice dispune de o bază bibliografică proprie, formată din peste 100 de volume şi peste 1000 de articole ştiinţifice, pe suport de hârtie sau învarianta electronică.     

Cercetările începute în timpul ciclului de licenţă pot fi continuate şi dezvoltate în timpul ciclului de master şi de doctorat. Studenţii cu rezultate remarcabile în cercetare la toate aceste trei niveluri vor putea lua în considerare şi opţiunea unei cariere academice.

Stagii în alte ţări

 

Un student înmatriculat la zi la specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice” din cadrul Facultăţii de Filosofie, Ştiinţe Sociale şi Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”  poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel. Pentru mai multe detalii despre universităţile partenere şi condiţiile de eligibilitate, consultaţi pagina dedicată mobilităţilor de studiu şi practică Erasmus.

Inserţia pe piaţa muncii

 

Absolvenţii programului de licenţă vor fi pregătiţi să intre pe piaţa serviciilor de relaţiipublice şi publicitate (pe poziţii entry-level).     

Posibilii angajatori (clienţii care apelează la servicii de relaţii publice şi/sau publicitate) pot aparţine unuia din următoarele domenii de activitate: economic (companii, întreprinzători independenţi), cultural (teatre, centre culturale, muzee), politic (autorităţi şi instituţii publice, partide politice, grupuri de interes), comunitar (organizaţii neguvernamentale).        

În domeniul relaţiilor publice,un absolvent poate lucra ca purtător de cuvânt, consultant de relaţii publice, manager al relaţiilor cu publicurile-cheie ale unei companii, mediator social, analist media, organizator de evenimente etc.          

În ceea ce priveşte domeniul publicităţii, un absolvent poate îndeplini funcţia de copywriter (persoana care elaborează strategia creativă a campaniilor publicitare şi conţinutul verbal al materialelor publicitare), planificator de cont, director de cont, planificator media etc.                       

Din ce în ce mai multe organizaţii cer şi o diplomă de master în domeniu pentru candidaţii la aceste posturi. Citeşte prezentarea programului de master.

Go to top