Viorel-Tutui

 

 

Lector. univ. dr. Viorel Ţuţui

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV limba română


 

Viorel Ţuţui

Lector în cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Susţine prelegeri şi seminarii de Logică şi Dreptul comunicării şi seminarii de Fundamente ale ştiinţelor sociale (la specializarea Comunicare şi Relaţii Publice, studii de licenţă).
Membru al Seminarului de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, afiliat prestigioasei societăţi internaţionale Communalis. Communication and Natural Logic International Society.
Face parte din colegiul de redacţie al următoarelor reviste:Argumentum.  Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (secţiunea Ştiinţe ale comunicării.
Domenii de interes:  modele argumentative în teoriile contemporane ale democraţiei deliberative, justificare a priori a adevărurilor logice şi matematice, raţionalitatea acţiunii sociale, instituţii juridice ale dreptului comunicării.

Cărţi publicate: Apriorismul contemporan – dezbateri epistemologice, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2011.

Studii în în volume colective: „Statutul epistemologic al adevărurilor logice şi matematice”, în Probleme de logică, volumul XIII, coord. Dragoş Popescu, Ştefan Dominic Georgescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pp. 305-336.
„Critica proceduralismului pur cu privire la democraţia deliberativă”, în  volumul Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010.
„Democraţia deliberativă. O analiză critică”în volumul colectiv „Concepte şi teorii social-politice” Coord. Eugen Huzum, Editura Institutul European, Iaşi, 2011, pp. 9-38.
Articole: a publicat şi o serie de articole în domenile – Epistemologie, Filosofie social-politică, Teoria comunicării, Dreptul comunicării.

 

Granturi în caliate de membru:
„Limbajul democraţiei participative: o cercetare a comportamentului verbal în relaţia putere-cetăţeni la nivel local”, cod CNCSIS 80, 2008-2011, (director: Constantin Sălăvăstru), Universitatea „Al. I. Cuza”;
„Echitate, responsabilitate, solidaritate. exigenţele reconstrucţiei morale în societatea românească post-aderare”, cod CNCSIS 1997, 2008-2011, (director Cercetător Bogdan Olaru), Institutul de cercetări economice „Gheorghe Zane”.
MEDIAEC – Mijloace eficiente de dezvoltare-inovare a educaţiei şi cercetării interdisciplinare în formare, comunicare şi servicii, cod CNCSIS 32, 2006-2007 (director de proiect: prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu), Universitatea „Al. I. Cuza”.
Din iunie 2010 până în martie 2011: Bursier Postoctoral al Academiei Române, Filiala Iaşi în cadrul proiectului Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective, POSDRU 56815. .

Go to top