fotoStefaniaBejanConf. univ. dr. Stefania Bejan

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


 

Conferențiar doctor la Departamentul de Ştiinţe ale comunicării şi Relaţii Publice al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice (Universitatea „Al.I.Cuza”). Susţine, începînd din 2004, prelegeri de Teorii ale comunicării de masă, Sistem mass-media, Comunicare cu presa, Campanii de Relaţii Publice la ciclul de licenţă, Strategii de comunicare în sfera publică la masteratul de Relaţii publice şi Publicitate.

 • Redactor-şef al revistei Caiete sociologice, în intervalul 2004-2008;
 •  Membru al Asociaţiei Ziariştilor Profesionişti din România (din 1990);
 • Redactor în presa scrisă cotidiană (1990-1993), secţia Cultură şi învăţămînt;
 • Redactor de televiziune (1993-2001), la TV Europa Nova Iaşi- departamentul Cultură;
 • Membru în comisia de jurizare a programelor educative pentru tineret (Regional Youth Program) din cadrul Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă (1994-1997);

Membru al Fundaţiei Civitan, preocupată de asistenţa socială a copiilor  aflaţi în instituţii de ocrotire din oraşul Iaşi (din 2000).

   • Cărţi publicate: Discursul educaţiei,  Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2003;
   • Traduceri (din limba franceză): Jean-Marc Defays, Comicul, Editura Institutul European, Iaşi, 2000.

 

   • Prelegeri publicate: Teorii ale comunicării de masă, Sistem mass-media, Comunicarea cu presa, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, pentru specializarea Comunicare şi Relaţii Publice- învăţămînt deschis la distanţă.
   • Participări în proiecte de cercetare:
   • Operator interviu monitorizare media în proiectul „FEMINA – Formare pentru Jurnalişti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Naţională şi Advocacy pentru afirmarea egalităţii de şanse şi de gen”, POSDRU/97/6.3/S/60732, perioada 01.12.2010-31.01.2011;
   • Cercetător al Academiei Române (filiala Iaşi), în proiectul „Societatea Bazată pe Cunoaştere- cercetări, dezbateri, perspective”, POSDRU/89/1.5/S/ID56815, perioada aprilie 2011- martie 2013;
   • Cercetător postdoctoral în stagiu la Universitatea din Perugia (Italia), Dipartamento Uomo& Territorio – Sesione Antropologica, în perioada 15 iulie- 15 octombrie 2012;
   • Membru al platformei de cercetare universitară MediaEC, Univ.„Al.I.Cuza” Iaşi;

 

Articole ştiinţifice publicate:

Comunicarea socialã - perspective retorice, în Analele Ştiinţifice ale Universitãţii Al.I.Cuza Iaşi, secţiunea Sociologie-Politologie, tom VI, 2002, Editura Universitãţii Al.I.Cuza Iaşi;

Publicitatea - artã a convingerii clandestine (recenzie la Vasile Sebastian Dâncu, Comunicarea simbolicã-Arhitectura discursului publicitar, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001), în Analele ştiinţifice ale Universitãţii Al.I.Cuza Iaşi, secţiunea Sociologie-Politologie, tom VI, 2002, Editura Universitãţii Al.I.Cuza Iaşi;

Conceptele etnologiei (recenzie la M.O. Gerault, O.Leservoisier, R. Pottier, Noţiunile-cheie ale etnologiei, Ed. Polirom, Iaşi ,2001), în Analele ştiinţifice ale Universitãţii Al.I.Cuza Iaşi, secţiunea Sociologie-Politologie, tom VI, 2002, Editura Universitãţii Al.I.Cuza Iaşi;

Metafora în discursul educaţiei, în Hermeneia. Revistã de studii şi cercetãri hermeneutice, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2002;

Metafora în narativitatea multimedia, în Hermeneia. Revistã de studii şi cercetãri hermeneutice, Editura Fundaţiei Axis,Iaşi, 2002;

Limbajul semio-logic al educaţiei, în Analele ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza Iaşi, secţiunea Filosofie, tom XLIX, 2002, Editura Universităţii Al.I.Cuza Iaşi;

Despre raţiunea discursivă şi criticii ei (recenzie la Constantin Sãlãvãstru, Critica raţionalitãţii discursive, Ed. Polirom Iaşi, 2001), în Analele ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza Iaşi, secţiunea Filosofie, tom XLIX, 2002, Editura Universităţii Al.I.Cuza Iaşi;

Argumente pro Argumentum, în Analele ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza Iaşi, secţiunea Filosofie, tom XLIX, 2002, Editura Universităţii Al.I.Cuza Iaşi;

Comunicare, argumentare, discurs mediatic, în Caiete Sociologice, nr. 1, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2003;

Exigenţele receptãrii mesajului mediatic, în   Caiete Sociologice, nr. 2, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2004;

Le postmodernisme. Ses influences sur les médias, în Caiete Sociologice, nr. 4, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2006;

Între patrii. Mărturii despre identitate şi exil (recenzie la coord. Mirela Florian, Ioana Popescu, Între patrii. Mărturii despre identitate şi exil, Ed. Polirom, Iaşi, 2006), în Caiete Sociologice, nr. 5, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2007;

Retorică şi politică. Puterea discursului şi discursul puterii (recenzie la C-tin Sălăvăstru, Retorică şi politică. Puterea discursului şi discursul puterii, Editura L’Harmattan, Paris, 2004), în Caiete Sociologice, nr. 5, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2007;

Sociologia elitelor (recenzie la Jacques Coenen-Huther, Sociologia elitelor, Ed. Polirom, Iaşi, 2007). în Caiete Sociologice, nr. 5, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2007;

Falsa democraţie participativă, strategie cu rol de identificare în spaţiul public actual, în Caiete Sociologice, nr. 6, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2008;

Simularea socialului – transpunere postmodernă a pseudo-reacţiei consumatorului la oferta culturii de masă, în Caiete Sociologice, nr. 6, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2008;

Elemente ale persuasiunii  în discursul contemporan vizând integrarea europeană, în volumul Integrarea europeană şi tradiţiile filosofiei româneşti: de la Al. S.Sturza la Em. Cioran (coord. Eudochia Saharneanu, Vasile Țapoc), Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 2011;

Reacţii ale presei româneşti la măsuri imorale, ilegale, contraproductive ale decidenţilor politici, în vol. Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane.Studii şi cercetări, tomul XVI (coord.Ana Gugiuman), Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011;

Components of Communication Management in Civil Society Organisations, în Analele Ştiinţifice ale Univ.„Al.I.Cuza”.Secţiunea Sociologie şi Asistenţă Socială”, tomul IV, nr.1, iulie 2011;

Sindromul minoratului : crize şi oportunităţi, în vol. Românii din afara graniţelor ţării. România-Moldova-Ucraina-Împreună spre Europa, Ed.Junimea, Iaşi, 2011;

False Participatory Democracy, Identitarian Strategy of Postmodern Mass-media, în vol. Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, Ed. Institutul European, Iaşi, 2011;

Feţe ale crizei democraţiei în contextul protestelor din ianuarie-februarie 2012, în România, în rev. Symposion, Ed. Institutul European, Iaşi, 2012;

Jocuri politice în „democraţia electorală” românească, în vol. Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane: studii şi cercetări, Tom VII (coord. Ana  Gugiuman), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012;

Pluralismul, în vol. Teorii şi ideologii politice (coord. Eugen Huzum), Editura Institutul European Iaşi, 2013;

Hypostases of Civil Society Participation in the Establihment of Democracy in Romania, în vol. Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society. Etics, Social and Political Philosophy of Law, Educational Sciences (coord. Cornelia-Margareta Găşpărel, Daniela Dunca) , Editura Institutul European Iaşi,  2013;

Implications of New Media in the Public Space, în vol. Applied Social Sciences: Communication Studies (coord. Georgeta Raţă, Gheorghe Clitan, Patricia- Luciana Runcan), Cambridge Scholars Publishing, 2013;

Legitimacy: Cyclic Avatars in the Fragile Democracies, în vol. Interdisciplinary approaches in social sciences (coord. Daniela Şoitu, Cristina Gavriluţă, Antonio Maturo), Ed.Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2013;

Accente ale comunicării publice în contextul crizei economice (Emphasis of public communication in the economical crisis), în Revista de Economie Socială (Journal of Social Economy), vol.III, nr.3/ Iulie 2013, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;

Identitary Complicities in the Visual Era, în vol. Social Issues (coord. Patricia- Luciana Runcan & Georgeta Raţă), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne,UK, 2014. 

Participări la reuniuni profesional-ştiinţifice:

   • Şcoala sociologica franco-română, Univ.„Al.I.Cuza” Iaşi, de la prima ediţie pînă în 2012
   • XXXIII-ème Congrès ASPLF „L’Action. Penser la vie – agir la pensée”, Veneţia, 17-21 August 2010;
   • A III-a Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Române de Studii Semiotice, „Semiotics’ Creativity: Unifying Diversities, Differences, Divides”, Iaşi, 4-7 noiembrie 2010;
   • Conferinţa Internaţională „Knowledge and Action”, Universitatea de Nord Baia Mare şi Academia Română (Filiala Iaşi), 9-12 decembrie 2010;
   • Simpozionul Internaţional „Integrarea europeană şi tradiţiile filosofiei româneşti: de la Al.S.Sturza la Em. Cioran”,Chişinău, 20-21 mai 2011;
   • Conferinţa Internaţională „Significance & Interpretation within the Knowledge Based Society”, Baia Mare, 26-30 octombrie 2011;
   • Simpozionul Internaţional  „Românii din afara graniţelor ţării. România-Moldova-Ucraina. Împreună spre Europa”, Iaşi- Cahul-Odessa,9-14 noiembrie 2011;
   • Conferinţa Internaţională „Rethinking Politics for the Knowledge Society”, ICES „Gh. Zane”- Academia Română (filiala Iaşi), 30 noiembrie-4 decembrie 2011;
   • Congresul Internaţional al Univ.„Apollonia” Iaşi, 1-2 martie 2012;
   • Lumen International Scientific Conference , Iaşi, 21 mai-3 iunie 2012;
   • Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Dimensiuni ale relaţiilor interpersonale- empatie, comunicare şi validare emoţională”, ICES „Gh.Zane” – Academia Română (filiala Iaşi), 14 iunie 2012;
   • Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Sociale Aplicate ,ISSA (ediţia I),  Universitatea de Vest Timişoara, 18-19 iunie 2012;
   • Conferinţa Româno-Italiană „Recent Trends in Social Sciences: Qualitative Theories and Quantitative Models” (ediţia I), Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi, 23-25  septembrie 2012;
   • Conferinţa Internaţională „Sociologia europeană: noi provocări şi oportunităţi”, Universitatea din Oradea, 27-29 septembrie 2012;
   • Sesiunea ştiinţifică „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane”, Zilele Academice Ieşene (ediţia a XXVII-a), Iaşi, 18 octombrie 2012;
   • Şcoala Franco-Română de Metodologie în Ştiinţele Sociale, Iaşi, 17-20 octombrie 2012;
   • Colocviul anual al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie  şi Filosofie practică ”Bestiarul puterii: discursuri, practice, manifestări”, Iaşi, 25-26 octombrie 2012
   • Simpozionul internaţional „Românii din afara graniţelor ţării : Iaşi- Cernăuţi- Herţa- Edineţ- Soroca” (ediţia a XIV-a ), 7-11 noiembrie 2012;
   • Congresul Internaţional „Pregătim viitorul, promovând excelenţa”, Univ.„ Apollonia” Iaşi, 7-9 martie 2013;
   • Conferinţa Internaţională „Experience and Explanation in Knowledge Society”, Baia Mare, 14-17 martie 2013;
   • Conferinţa Internţională LUMEN- „Current Paradigms in Social Sciences”, Iaşi, 10-13 aprilie 2013;
   • Conferinţa Internaţională de Asistenţă Socială Aplicată (ASA),Universitatea de Vest Timişoara, octombrie 2013 ;
   • Conferinţa Internaţională „Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii ” (CESC)-ediţia I, Universitatea de Vest, Timişoara,7-9 noiembrie 2013;
   • Conferinţa Internaţională LUMEN „ Theory to Inquiry in Social Sciences”, Iaşi, 10-12 aprilie 2014;
   • Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Artă şi personalitate- rolul creaţiei artistice în dezvoltarea conştiinţei umane”, ICES „Gh.Zane”- Academia Română (filiala Iaşi), 23 mai 2014 ;

 

Activitate publicistică în presa scrisă şi audio-vizuală:

-  peste 500 de articolevizînd probleme concrete ale culturii, educaţiei şi asistenţei socialelocale ;

-  peste  120 de emisiuni radio- tv. orientate spre teme de interes social şi cultural ;

- peste 30 de recenzii scrise şi prezentări tv. de carte universitară (sociologie, pedagogie, asistenţă socială, filosofie, logică...) ;

Între programele realizate:

- Arhivele “Almei Mater”, emisiune dedicată memoriei cîtorva din marii dascăli ai universităţii ieşene (Şt. Bîrsănescu, E. Stere, N. Gostar, P. Caraman, I.D. Ştefănescu, O. Mayer, P. Andrei, D. Gusti, V. Pavelcu, P. Botezatu, D. Mangeron, Gh. Năstase, I. Găvănescul);

- Interviuri cu personalităţi ale învăţămîntului superior şi culturii din ţară şi străinătate: (Gilbert de Landsheere, Nanine Charbonnel, Daniel Gossellin, Nadji Rahmania, Bruno Duriez, Paul Miron, George Văideanu, Ştefan Milcu, Al. Paleologu, N. Manolescu, A. Marino, Al. Zub, Ana Blandiana, C-tin Ciopraga, Gheorghe Chipail, I. Irimescu, Roman Vlad, C-tin Piliuţă, Dan Hatmanu, Adrian Podoleanu, Liviu  Suhar, C-tin Radinschii, C-tin Tofan, Dragoş Pătraşcu, Marcel Chirnoagă, Marcel Guguianu, Mihai Cimpoi, Alexander Hauswater, Alexandra Dăriescu, Nicolae Dabija, Maria Bieşu, Anda Tăbăcaru-Hogea, Hortensiu Aldea, Stela Teodorescu, Gh. Platon, Vasile Condurache, Angela Tomasseli, Liviu Leonte, Dumitru Irimia, Marţian Cotrău, Eusebie Zbranca, Adrian Neculau, Vitalie Belousov, Nicolae Barbu, Axenti Marfa, Ion Sapdaru, Nichita Danilov, Liviu Antonesei, Aurel Luca, Mircea Ispir, Petre P.Andrei,  …).

Go to top