com master

facebookcrp

 

 

Master

Relaţii Publice şi Publicitate

Plan de învăţământ 2016-2017

com master

facebookcrp

 

 

Master

Relaţii Publice şi Publicitate

Plan de învăţământ 2016-2017

Discipline studiate

  

Anul I, Semestrul 1

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator/practică

ECTS

 

Curs practic de oratorie

2

2

7

 

Scriere creative

2

2

7

 

Studii de caz în PR

2

2

8

 

Branding

2

2

8

Anul I, Semestrul 2

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

 

Metode de cercetare în PR şi publicitate

2

2

8

 

Mijloace noi de comunicare în masă

2

2

7

 

Organizarea evenimentelor

2

2

8

 

Procese şi relaţii interpersonale

2

2

7

Anul II, Semestrul 3

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

 

Analiza semiotică a reclamelor

2

2

8

 

Managementul instituţiilor de presă. Piaţa media

2

2

8

 

Strategii de comunicare în sfera publică

2

2

7

 

Standarde profesionale în PR şi publicitate

2

2

7

Anul II, Semestrul 4

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

 

Afaceri publice

2

2

7

 

Studii de caz în publicitate

2

2

8

 

Comunicare corporativă

2

2

8

 

Materiale audio-vizuale în PR şi publicitate

2

2

7

 

Cercetare pentru Dizertaţie

Masteranzii trebuie să desfăşoare o cercetare proprie, bazată pe o idee originală, care să aducă un plus de cunoaştere în domeniul ştiinţelor comunicării. Pentru a fi la curent cu cercetările actuale desfăşurate la nivel internaţional în domeniul ştiinţelor comunicării, masteranzii au acces la reviste de comunicare şi relaţii publice indexate ISI prin intermediul bazelor de date PROQUEST, EBSCO, ELSEVIER, SAGE şi SPRINGER.            

Masteranzii nu sunt obligaţi să parcurgă un stagiu de practică, dar sunt obligaţi să includă date concrete dintr-o situaţie reală de comunicare publică în cercetarea pe care o desfăşoară pentru lucrarea de Dizertaţie.

Studenţii cu rezultate remarcabile în planul cercetării pot continua activitatea de cercetare în cadrul unui doctorat în Ştiinţele Comunicării.

Stagii în alte ţări

Persoanele înscrise la programul de master „Relaţii publice şi publicitate” poturma un semestru la o universitate dintr-o altă ţară sau pot beneficia de un stagiu de practică internaţională prin intermediul mobilităţilor de studiu şi practică Erasmus.Mai multe despre acest program puteţi afla pagina de prezentare a acestui program.

Inserţia pe piaţa muncii

Absolvenţii programului de master vor fi pregătiţi să intre pe piaţa serviciilor de relaţii publice şi publicitate.

Posturile pe care ei le pot ocupa sunt aceleaşi pe care le-am menţionat în cadrul ciclului de licenţă, cu precizarea că masteranzii vor avea o înţelegere mult mai bogată asupra problemelor ce pot fi soluţionate prin campanii de comunicare datorită parcurgerii acestui ciclu universitar. În plus, ei vor avea ca atu diploma de master, care  - în multe cazuri -reprezintă o condiţie sine-qua-non pentru angajarea pe un post specific acestui domeniu.

 

Go to top