VizualCongres Albina romaneasca nr1

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ

DE ISTORIE A PRESEI

UNIVERSITATEA

ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI

 

Organizează

al XII-lea congres internațional de istorie a presei

cu tema

190

de ani de presă

în spațiul de limbă română
(1829-2019)

12-13 aprilie 2019


Invitaţie de participare (descarcă de AICI formularul de înscriere)


Manifestarea urmărește valorificarea fondurilor documentare relative la apariția și la evoluția presei în spațiul lingvistic românesc, la apariția jurnalismului ca ocupație/profesie, la primele programe editoriale din diversele publicații generaliste ori specializate ș.a.m.d. Ariile tematice subsumate congresului privesc și evoluțiile din provinciile istorice care au aparținut statului român.

 

Paneluri:

 1. Primele publicații periodice, studii monografice. Publicații periodice reprezentative, pentru perioada pionieratului. Tipologia presei începuturilor. Diversificarea presei/ tipuri de presă –politică, de informare generală, pentru femei, științifice, medicale, religioase, de divertisment ș.a.m.d.
 2. 1821-1859. Țările române și teritoriile locuite de români – circumstanțe economice, sociale, politice și culturale ce încurajează apariția și dezvoltarea presei.   
 3. Programele editoriale – manifeste ale spiritului antreprenorial, în jurnalismul autohton. Influențe străine, modele culturale în evoluția presei, în deceniile de până la Unire.
 4. Jurnaliști-pionieri, în țările române. Jurnaliști/scriitori reprezentativi, în presa începuturilor. 
 5. Presa emigrației (1848-1852). Presa unionistă. Presa antiunionistă.
 6. Relația presă-Putere, în spațiul românesc. Controlul publicațiilor. Cenzura, libertatea presei.
 7. Presa minorităților naționale în anii începuturilor.
 8. Economia presei – logici comerciale și presiuni cenzoriale în presa începuturilor. Circulația / distribuția presei, a tipăriturilor, până la Războiul de Independență.                 
 9. Haina grafică a presei în anii de până la Războiul de Independență. Începuturile ilustrației de presă, în spațiul românesc.
 10. Începuturile publicității în presa de limbă română.
 11. Iașiul cultural și publicațiile sale memorabile.

 

         Conferința de deschidere va fi susținută de dl. academician Alexandru Zub.

          Propunerile de participare vor fi trimise până la data 18 februarie 2019, prin completarea formularului de înscriere, urmând ca până la data de 15 martie 2019, Consiliul științific al Congresului să comunice  decizia, în legătură  cu  acceptarea/respingerea propunerii de participare.
În timp util veți primi mai multe detalii legate de program, de aspectele tehnice și alte amănunte referitoare la posibilitățile avantajoase de cazare. Taxa de participare este de 100 de lei, organizatorii vor asigura materialele promoţionale şi masa participanţilor precum și tipărirea volumului cu contribuțiile. Cheltuielile cu transportul şi cazarea revin fiecărui participant, iar taxa se achită în momentul înscrierii, la primirea mapelor.

          Comunicările acceptate și susținute care au legătură cu tema și direcțiile de cercetare indicate vor fi publicate în volumul 190 de ani de presă în spațiul de limbă română, la Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, în coordonarea conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte.

          Comunicările acceptate și susținute, care tratează alte aspecte de istorie a presei vor fi incluse în paginile Revistei Române de Istorie a Presei.

Consiliul științific:

 • Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Prof. univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
 • Conf. univ. dr. hab. Cătălin Negoiţă, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei
 • Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Marius Ioan Grec, Universitatea de Vest "Vasile Goldi  " din Arad
 • Prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea
 • Conf.univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Conf. univ. dr. Silvia Grossu, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Ioan David, Directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timi oara
 • Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Universitatea "Ovidius", Constanța
 • Conf. univ. dr. habil. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova
 • Conf. univ. dr. Răduţ Bîlbîie, Ministerul Educației Naționale
 •  Conf. univ. dr. Vasile Ilincan, Universitatea "Ștefan cel Mare", Suceava
 • Dr. Carmen Țâgşorean, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

 Comitetul de organizare:

· Prof. univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași

 • Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Conf.univ. dr. Ioan-Alexandru Grădinaru, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Conf. univ. dr. Ştefania Bejan, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Lucian Teodorovici, Muzeul Na ional al Literaturii Române din Iași
 • Dr. Ioan Milica, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași
 • Prof. univ. dr. Daniel Șandru, Primăria Municipiului Iași
 • Dr. Elena Chiaburu, Biblioteca FEMA, reprezentant al A.R.I.P.
 • Asist. univ. dr. Daniel-Rareş Obadă, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

Secretariatul Congresului
Asist. univ. dr. Daniel-Rareş Obadă, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice
Blvd. Carol I, nr. 11, 700056 - Iaşi
Telefon: 0040-232-201 281; Mobil: 0040-733-450 394
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Afis Cia sponsori

Comunicat de presă
La Iași se organizează prima Conferința Internațională "Communication in Action: From Theory to Practice and Back"

2 noiembrie 2018                                                                           

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, împreună cu IARSIC-CORHIS EA 7400 de la Universitatea Paul Valéry III Montpellier organizează în perioada 8-10 noiembrie 2018, la Iași, Conferința Internațională "Communication in Action: From Theory to Practice and Back".
La acest eveniment vor participa peste 30 de cadre didactice, cercetători şi practicieni din domeniul ştiinţelor comunicării, din Franța, Belgia, Polonia, Republica Moldova și România.
În cadrul conferinței, urmează a fi prezentate şi discutate contribuţii ştiinţifice pe marginea unor subiecte actuale din multiplele sfere ale comunicării: relații publice, publicitate, jurnalism și studii media, semiotică, retorică şi teorii ale discursivităţii. Prezentarea lucrărilor se va realiza în limbile franceză şi engleză, iar o selecție a lucrărilor susținute urmează să fie publicată într-un număr special al revistei științifice Argumentum - Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării și Retorică.
În decursul ultimelor trei decenii, ţările din Europa Centrală şi de Est s-au angajat cu hotărâre în direcţia reinstaurării democraţiei liberale, a consolidării statului de drept, a edificării unei economii de piaţă funcţionale şi a integrării europene. Comunicatorii profesionişti au un rol hotărâtor în realizarea acestor proiecte ambiţioase. Folosind cu tact şi responsabilitate comunicarea persuasivă, ei sunt chemaţi să orienteze, să faciliteze, să motiveze şi să catalizeze actorii sociali europeni, într-un context care nu este lipsit de incertitudini, obstacole şi adversari. Evenimentele academice, de felul conferinţei noastre, sunt factori de coagulare a unor grupurile de reflecţie şi acţiune capabile să identifice problemele de comunicare majore şi să ofere soluţii alternative pentru rezolvarea lor, reducând astfel decalajele dintre teorie şi practică. – Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Președinte al comitetului de organizare CIA 2018
Mai multe informaţii despre Conferința internațională CIA 2018 puteţi găsi accesând link-ul: https://www.fssp.uaic.ro/cia/
Ne-ar face o deosebită plăcere să participați și la eveniment.

                Persoana de contact:
Asist. univ. dr. Daniel-Rareș Obadă - Secretar Conferința internațională CIA 2018
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice - Departamentul de Știinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice
Tel: 0733.450.394, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

CONCURS DE STRATEGIE PUBLICITARĂ ORGANIZAT DE STUDENȚII DE LA

  „COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE”

 

            PRIME Iaşi, asociația studenților la Comunicare și Relații Publice, organizează pe data de 12 octombrie 2016, în Sala de Conferințe a Casei de Cultură a Studenților, începând cu

            ora 20:00, lansarea concursului de strategie publicitară, Team ADventure, aflat la ediţia a IX-a.

 

            Students2Business, tema acestei ediții, face trimitere la ocazia unui dialog deschis între clienții care doresc să-și promoveze afacerea și studenții pasionați de marketing, comunicare, PR, publicitate, branding, arte plastice, informatică sau jurnalism.

În cadrul concursului, studenții primesc de la client un brief care rezumă o problemă specifică de marketing și au de gândit o strategie de comunicare care să rezolve acea problemă, ținând cont de constrângerile reale ale pieței, precum bugetul, termenele-limită stabilite de client, situația concurențială în care se află brandul în cauză, dar și dorințele clientului și viziunea sa de dezvoltare a firmei în viitor.

            Prin feedback-ul pe care îl primesc progresiv de la mentor, de la juriu, de la public și nu în ultimul rând de la client, studenții care vor participa la acest concurs vor         avea ocazia să simtă pulsul unei experiențe reale de practică în acest domeniu și să acumuleze ponturi valoroase pentru evoluția lor ca specialiști în comunicare.

 

            În cadrul evenimentului de lansare din 12 octombrie, studenții pot afla mai multe despre desfășurarea concursului, despre etapele prin care trebuie să treacă, despre firmele partenere pentru care vor avea de conceput o strategie publicitară, dar și despre mentorii care vor superviza și consilia echipele de studenți pe întreaga durată a pregătirii.

 

            Persoană de contact:

            Adelina Elena Tîrnovanu - Coordonator proiect

            telefon: 0755264553

            email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Go to top