FOTO OBADA RARES

 

 

 

 

Lector univ. dr. Rareş Obadă


email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


 

▪ cursuri și seminarii la disciplineleManagementul relațiilor publice, Relații publice, Relații publice la nivelul ONG-urilor, Metode de cercetare calitative în științele comunicării, Metode de cercetare cantitative în științele comunicării, Comunicare integrată de marketing.    
▪ teme predilecte de cercetare: eye-tracking, fenomenul știrilor false (fake news), impactul stimulilor emoționali asupra comportamentului consumatorului, strategii de PR la nivelul ONG-urilor de tip watchdog din România, măsurarea audienței radio.
Membru în academii, organizații, asociații:
▪ Membru al Academiei Europene de Marketing (The European Marketing Academy - EMAC)
▪ Membru al Asociaţiei Române de Istorie a Presei (ARIP)

Stagii de cercetare în străinătate:
▪ Cercetător invitat - stagiu de cercetare la Universitatea din Barcelona, Department of Library Science and Audiovisual Communication, 7 - 19 mai 2019. 

Cărți științifice publicate:
▪ Obadă, D. R. (2015). Impactul stării de flux din mediul on-line asupra calităţii percepute a unui site web de brand. Pro Universitaria, București, ISBN 978-606-26-0418-9.

Participarea la conferințe internaționale: 
▪ Participarea, în calitate de autor, cu lucrarea: "EXPLORING UNDERGRADUATES' FAKE NEWS CONSUMPTION USING EYE-TRACKING" la 7th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference NASHS2020, CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA, JUNE 25-26, 2020.
▪ Participarea, în calitate de autor, cu lucrarea: "MEASURING FLOW IN SOCIAL MEDIA SITES: AN INTEGRATED APPROACH USING EYE-TRACKING" la 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE "COMMUNICATION IN ACTION: FROM THEORY TO PRACTICE AND BACK", ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY, IASI, ROMÂNIA, NOVEMBER 7-9, 2019.
▪ Participarea, în calitate de autor, cu lucrarea: "ÎN FLUX! DISTRIBUIREA ȘTIRILOR FALSE DESPRE BRANDURI PE REȚELELE SOCIALE: UN NOU MODEL CONCEPTUAL", la PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 6TH EDITION: INTERDISCIPLINARITY - AN UMBRELLA TERM? (PHSS 2019), INSTITUTE FOR INTERDISCIPLINARY RESEARCH, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCH DEPARTMENT, "ALEXANDRU IOAN CUZA" UNIVERSITY OF IASI, IAȘI, ROMANIA, 17-18TH MAY 2019.
▪ Participarea, în calitate de autor, cu lucrarea: "O SCURTĂ ISTORIE A MĂSURĂRII AUDIENȚEI RADIO ÎN ROMÂNIA" la CEL DE-AL XII-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL DE ISTORIE A PRESEI - "190 DE ANI DE PRESĂ ÎN SPAȚIUL DE LIMBĂ ROMÂNĂ (1829-2019)", UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI", IAȘI, ROMÂNIA, 12-13 APRILIE 2019.
▪ Participarea, în calitate de autor, cu lucrarea: "MĂSURAREA EXPERIENȚELOR EMOȚIONALE ALE CONSUMATORILOR LA MESAJELE PUBLICITARE PRIN METODA AUTO-RAPORTĂRILOR VERBALE: O RECENZIE CRITICĂ A LITERATURII DE SPECIALITATE" la CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE, EDIȚIA A-III-A, CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA, NOVEMBER 15-16, 2018.
▪ Participarea, în calitate de autor, cu lucrarea: "WHY DO FACEBOOK USERS SPEND SO MUCH TIME ONLINE? USING FLOW THEORY AS THEORETICAL FRAMEWORK FOR A POSSIBLE EXPLANATION" la 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE "COMMUNICATION IN ACTION: FROM THEORY TO PRACTICE AND BACK", "ALEXANDRU IOAN CUZA" UNIVERSITY OF IASI, IAȘI, ROMÂNIA, NOVEMBER 8-10, 2018.
▪ Participarea, în calitate de autor, cu lucrarea: "POTENTIAL SOURCES OF ERROR IN MEASURING ONLINE RADIO AUDIENCE" la HUMANUM la 23 E COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN EN SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION: INFORMATION, COMMUNICATION ET HUMANITÉS NUMÉRIQUES, BABES-BOLYAI UNIVERSITY, CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA, OCTOBER 18-20, 2018.
▪ Participarea, în calitate de co-autor, cu lucrarea: "CROSS-CULTURAL ADAPTATION OF EMOTIONAL DESCRIPTORS USED IN ADVERTISING TESTING; SPECIFICITIES FOR ROMANIAN CASE" la 9TH EMAC REGIONAL CONFERENCE "MARKETING CHALLENGES, INNOVATIONS AND TRENDS IN EMERGING MARKETS", UNIVERSITY OF ECONOMICS IN PRAGUE, CZECH REPUBLIC, SEPTEMBER 12-14, 2018.
▪ Participarea, în calitate de co-autor, cu lucrarea: "DESIGNING ADVERTISING STIMULI FOR EVOKING CONSUMERS EMOTIONS: A SEMIOTIC APPROACH" la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ "SEMIOSIS IN COMMUNICATION: DIFFERENCES AND SIMILARITIES",  NATIONAL UNIVERSITY OF POLITICAL STUDIES AND PUBLIC ADMINISTRATION (SNSPA), BUCHAREST, ROMÂNIA, JUNE 14-16, 2018.
▪ Participarea, în calitate de co-autor, cu lucrarea: "CONTEMPORARY VALENCES OF THE ROMANIAN ARCHETYPES" la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ "SEMIOSIS IN COMMUNICATION: DIFFERENCES AND SIMILARITIES", NATIONAL UNIVERSITY OF POLITICAL STUDIES AND PUBLIC ADMINISTRATION (SNSPA), BUCHAREST, ROMÂNIA, JUNE 14-16, 2018.
▪ Participarea cu lucrarea: "IS ANYBODY LISTENING? MEASURING RADIO AUDIENCE IN A DIGITAL ERA" la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY 5TH EDITION: MAPPING DIGITAL FUTURES, "ALEXANDRU IOAN CUZA" UNIVERSITY OF IASI, ROMÂNIA, MAY 23-24, 2018. 
▪ Participarea, în calitate de co-autor, cu lucrarea: "REACTIVE PUBLIC RELATIONS STRATEGIES FOR MANAGING 'FAKE NEWS' IN ONLINE ENVIRONMENT" la 8TH LUMEN INTERNATIONAL CONFERENCE: RETHINKING SOCIAL ACTION. CORE VALUES IN PRACTICE, SUCEAVA, ROMÂNIA, APRIL 27-28, 2018. 
▪ Participarea, în calitate de co-autor, cu lucrarea: "METHODOLOGICAL ISSUES IN TRANSLATING EMOTIONAL DESCRIPTORS FOR ADVERTISING TESTING" la 8TH EMAC REGIONAL CONFERENCE "BRIDGING THE MARKETING THEORY/PRACTICE GAP AND COMPETITIVENESS OF THE NEW EUROPE", THE WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA, TIMIȘOARA, ROMÂNIA, SEPTEMBER 20-22, 2017. 
▪  Participarea, în calitate de co-autor, cu lucrarea: "GO WITH THE FLOW EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE FLOW STATE AND PERCEIVED QUALITY OF A BRAND WEBSITE A STRUCTURAL MODELING APPROACH" la 6TH EMAC REGIONAL CONFERENCE "MARKETING THEORY CHALLENGES IN EMERGING MARKETS", WU VIENNA, AUSTRIA, SEPTEMBER 16-18, 2015.
▪  Participarea cu lucrarea: "EXPLORING USER'S FLOW-PROPENSITY WHILE BROWSING ON A BRAND WEBSITE: USING THE BIG FIVE MODEL TO ASSES AUTOTELIC PERSONALITY" la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ: "HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES TODAY. CLASSSICAL AND CONTERMPORARY ISSUES", ACADEMIA ROMÂNĂ, FILIALA IAȘI, ROMÂNIA, 7-10 MAY, 2015.▪ Participarea, în calitate de co-autor, cu lucrarea: "EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE FLOW EXPERIENCE AND PERCEIVED QUALITY OF A BRAND WEBSITE: A CONCEPTUAL MODEL" la 5TH EMAC REGIONAL CONFERENCE - MARKETING THEORY CHALLENGES IN EMERGING MARKETS HOSTED BY THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE, POLAND, SEPTEMBER 24-26, 2014.
▪ Participarea, în calitate de co-autor, cu lucrarea: "INNOVATION IN MEASURING THE PERCEIVED QUALITY OF E - COMMERCE WEBSITES: A CRITICAL REVIEW OF EXTANT KNOWLEDGE" la THE 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE "INVENTICA 2014", IAȘI, ROMÂNIA, JULY 2-4, 2014.
▪ Participare cu lucrarea: "METHODOLOGICAL CHALLENGES AND INNOVATIONS IN STUDYING ONLINE FLOW INFLUENCE ON PERCEIVED QUALITY OF A E-COMMERCE WEBSITE" la CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ, EDIȚIA a - X – a – DEZVOLTARE ECONOMICĂ SOCIAL DURABILĂ A EUROREGIUNILOR ȘI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE ÎN CADRUL FORUMULUI TRANSFRONTALIER AL EUROREGIUNII SIRET-PRUT-NISTRU, EDIȚIA  A-II-A, BĂLȚI, REPUBLICA MOLDOVA, 27 IUNIE 2014.
▪ Participare cu lucrarea: "ONLINE FLOW EXPERIENCE AND PERCEIVED QUALITY OF A BRAND WEBSITE: INPASCANI.RO CASE STUDY" la INTERNATIONAL CONFERENCE LOGOS UNIVERSALITY MENTALITY EDUCATION NOVELTY, IAȘI, ROMÂNIA, APRIL 10-11, 2014.
▪  Participarea, în calitate de co-autor, cu lucrarea: "MULTIMODALITY AS A PREMISE FOR INDUCING ONLINE FLOW ON A BRAND WEBSITE: A SOCIAL SEMIOTIC APPROACH" la INTERNATIONAL CONFERENCE LOGOS UNIVERSALITY MENTALITY EDUCATION NOVELTY, IAȘI, ROMÂNIA, APRIL 10-11, 2014.
▪ Participare cu lucrarea: "MEASURING PERCEIVED SERVICE QUALITY OFFLINE VS. ONLINE: A NEW PESQ CONCEPTUAL MODEL" la INTERNATIONAL CONFERENCE EMERGING MARKETS QUERIES IN FINANCE AND BUSINESS, TÂRGU MUREȘ, ROMÂNIA, 24-27 OCTOBRIE, 2013.
▪  Participare cu lucrarea: "FLOW THEORY AND ONLINE MARKETING OUTCOMES: A CRITICAL LITERATURE REVIEW" la 20TH INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE - IECS 2013 "POST CRISIS ECONOMY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES", SIBIU, ROMÂNIA, 2013.
▪  Participare cu lucrarea: "MEASURING THE PERCEIVED QUALITY OF A COMMERCIAL WEB SITE: A CRITICAL LITERATURE REVIEW" la "DOCTORAL SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION INTERNATIONAL CONFERENCE", IAȘI, ROMÂNIA, 2013.
▪  Participare cu lucrarea: "THE IMPACT OF ONLINE FLOW ON A BRAND'S PERCEIVED QUALITY" la 4TH EMAC (European Marketing Academy) CEE REGIONAL CONFERENCE MARKETING THEORY AND CHALLENGES IN EMERGING SOCIETIES, DOCTORAL COLLOQUIM – SANKT PETERSBURG, RUSIA, SEPTEMBER 25, 2013.


Participare la conferințe naționale: 
▪  Participarea cu lucrarea: "CUM MĂSURĂM EMOȚIILE CONSUMATORILOR LA STIMULII PUBLICITARI?" la SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE "DISCURSIVITATEA: MODELE, TEHNICI, BUNE PRACTICI ŞI PATOLOGII", DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, UNIVERSITATEA  "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI, ROMÂNIA, 27 OCTOMBRIE 2018.
▪ Participarea cu lucrarea: "MĂSURAREA AUDIENȚEI RADIO ÎN ROMÂNIA POSTDECEMBRISTĂ: PROVOCĂRI METODOLOGICE ȘI NOI PERSPECTIVE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII NOILOR TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE" la SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE "EVOLUȚII ALE COMUNICĂRII DE MASĂ ÎN ROMÂNIA POSTDECEMBRISTĂ", DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, UNIVERSITATEA  "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI, ROMÂNIA, 30 OCTOMBRIE 2015. 


Articole științifice cotate ISI Proceedings:
▪ Fârte, G. I, & Obadă, D. R. (2018). Reactive Public Relations Strategies for Managing Fake News in the Online Environment. Postmodern Openings, Vol. 9, Issue 2, pp: 26-44, doi: https://doi.org/10.18662/po/16.
▪ Culache, O., & Obadă, D. R. (2014). Multimodality as a Premise for Inducing Online Flow on a Brand Website: A Social Semiotic Approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 149, pp. 261–268, doi:10.1016/j.sbspro.2014.08.227. 
▪ Obadă, D. R. (2014). Online Flow Experience and Perceived Quality of a Brand Website: InPascani.ro Case Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 149, pp. 673–679, doi:10.1016/j.sbspro.2014.08.252.
▪ Obadă, D. R. (2014). Measuring Perceived Service Quality Offline vs. Online: A New PeSQ Conceptual Model. Procedia Economics and Finance, Vol. 15, pp. 538–551, doi:10.1016/S2212-5671(14)00505-X.
▪ Obadă, D. R. (2013). Flow Theory and Online Marketing Outcomes: A Critical Literature Review. Procedia Economics and Finance, Vol. 6, pp. 550-561, doi:10.1016/S2212-5671(13)00173-1.


Articole științifice B+:
▪ Obadă, D. R. (2019). Sharing Fake News About Brands on Social Media: a New Conceptual Model Based on Flow Theory. Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, Vol. 17, Issue 2, pp. 144-166.
 ▪ Obadă, D. R. (2018). Methodological Issues Related to Radio Measurement and Ratings in Romania: Solutions and Perspectives. Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, Vol. 16, Issue 1, pp. 94-119.
▪ Obadă, D. R. (2014). Exploring the Mediating Role of Perceived Quality Between Online Flow and Customer's Online Purchase Intention on a Restaurant E-Commerce Website. The Yearbook of The "Gh. Zane" Institute of Economic Researches, Vol. 23, Issue 1, pp. 35-44.
▪ Obadă, D. R. (2018). Measuring "Consumers' Hearts". Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, Vol. 16, Issue 1, pp. 123-129.
▪ Obadă, D. R., Ceobanu C., Munteanu, C. (2014). Exploring the relationship between online flow experience and perceived quality of a brand website: a conceptual model. In M. Szymura-Tyc (ed.), 5th EMAC Regional Conference - Marketing Theory Challenges in Emerging Markets (pp. 145 - 152), Katowice, Polonia: University of Economics in Katowice, ISBN: 978-83-7875-210-3.
▪  Obadă, D. R. (2014). Innovation in Measuring the Perceived Quality of E-Commerce Websites: A Critical Review of Extant Knowledge. In B. Plahteanu (ed.), The 18th International Conference "Inventica 2014" (pp. 331 - 342), Editura Performantica, ISSN: 1844-7880.

Go to top