comunicare2

STAGII DE STUDIU ŞI PRACTICĂ ÎN ALTE ŢĂRI

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

Responsabili cu mobilitățile Erasmus:

- mobilități de studiu: prof. dr. Daniela Soitu - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- mobilități de practică: conf.dr. Bogdan Ștefanachi  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Inainte de a-i contacta pe cei care se ocupă de acest program, citiți cu atenție informațiile următoare:

MOBILITĂŢILE DE STUDIU

PARTENERII Erasmus  ai Departamentului de Ştiinţe ale comunicării şi Relaţii Publice sunt:

VIA University, Danemarca       

Arteveldehogeschool Gent, Belgia         

Universidade da Beira Interior, Portugalia          

Universite Paul Sabatier Toulouse III, Franţa

Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa

Universite Paul Valery Montpellier 3, Franţa

Universite de Corse,

EFAP Paris, Franţa

Latvian Academy of Culture Riga, Letonia

Philological School in Higher Education Wroclaw, Polonia.

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

CUANTUMUL pentru mobilităţile Erasmus+ de studiu este de:

500 Euro/lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Belgia, Croaţia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia;

450 de Euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia,Macedonia.

Studenţii beneficiari de bursă socială vor primi un grant lunar suplimentar de 200 de Euro, pe baza documentelor depuse în  dosarul de candidatură.

Pot participa la selecţie:
   • studenţii înmatriculaţi la zi la Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Sociale şi Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
   • studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei;
   • studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
   • studenţii şi doctoranzii în ani terminali – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
   • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani;
   • foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii.
Nu pot participa la selecţie:
   • studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic în care urmează să se desfăşoare şi  mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
   • studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
   • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
   • beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
   • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare (fie ele de stat sau private), chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza";
   • studenţii neînmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

Pentru a fi eligibil pentru o mobilitate Erasmus, studentul trebuie:

   • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
   • studenţii din anul I trebuie să aibă media de studii de până la momentul selecţiei (prima sesiune de examene) minim 8;
   • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu. Nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepţie fac certificatele recunoscute internaţional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obţinute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
   • să obţină minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Documente necesare la dosarul de candidatură:

Documente obligatorii:
   • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
   • Scrisoare de motivaţie (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
   • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
   • declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
   • studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) - (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
   • în cazul studenţilor beneficiari de bursă socială, un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru;

Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus;

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:
   • o copie a permisului de şedere;
   • o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
   • dovada existenţei unui garant cetăţean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);
Documente facultative (comisia de selecţie decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):
   • proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate;
   • recomandare din partea unui cadru didactic;
   • atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b), (j) vor fi prezentate şi în limba de studiu a universităţii/ universităţilor pentru care optează candidatul.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

ATESTATUL DE LIMBĂ

Dacă nu aveţi deja un atestat de limbă, câteva posibilităţi pentru susţinerea unui test în Iaşi sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iaşi, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iaşi, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere;
 • EuroEd Iaşi, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

MOBILITĂŢILE DE PRACTICĂ

Pentru mai multe date despre posibilităţile de practică, studenţii ciclului de Licenţă şi masteranzii eligibili (conform criteriilor de mai sus) îl pot contacta pe domnul conf.univ.dr.  Bogdan Stefanachi la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Go to top