Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”


Titlul proiectului: “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional”
Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400

Informare cu privire la bursele doctorale şi postdoctorale POSDRUacordate în cadrul proiectului cu titlul “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional”,POSDRU/159/1.5/S/132400,
Beneficiar Universitatea Babeş-Bolyai

Având în vedere interesul manifestat pentru Programul de burse doctorale şi postdoctorale POSDRU, prin prezenta vă informăm că:

1. Universitatea a demarat implementarea proiectului cu titlul “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/132400, în momentul de faţă aflându-se în faza de pregătire a documentaţiei aferente competiţiei de selecţie a grupului ţintă, format din doctoranzi înmatriculaţi în anii de studiu 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 şi din cercetători postdoctorali.

2. Pentru doctoranzii înmatriculaţi în anii 2012/2013, 2013/2014 contractele semnate vor intra în vigoare cel mai devreme la data de 1 octombrie 2014, iar pentru cercetătorii postdoctoranzi la data de 1 septembrie 2014.
Având în vedere data estimată de începere a contractului, Procedura de selecţie şi calendarul competiţiei vor fi publicate pe site-ul Universităţii după finalizarea competiţiei de selecţie a doctoranzilor înmatriculaţi în anul de studiu 2011/2012.

3. Având în vedere că procesul de selecţie a grupului ţintă va debuta cu Competiţia de selecţie a doctoranzilor înmatriculaţi în anul de studiu 2011/2012, calendarul orientativ este următorul:

          În perioada 15 - 25 aprilie 2014- finalizarea şi aprobareametodologiei de selecţie a grupului ţintă în vederea publicării informaţiilor pe site-ul Universităţii.
          În perioada 5 – 9 mai 2014 - depunerea dosarelor de către doctoranzii înmatriculaţi în anul 2011/2012.
          În perioada 12 – 16 mai 2014 - evaluarea dosarelor şi interviurile.
          În data de 19 mai 2014afişarea rezultatelor.
          În data de 20 mai 2014depunerea contestaţiilor.
          În data de 21 mai 2014 – rezolvarea contestaţiilor.
          În data de 22 mai 2014 – afişarea rezultatelor finale.
          În perioada 23 – 30 mai 2014  - semnarea contractelor.

4. Compeţitia de selecţie se va desfăşura în 2 (două) etape:

Etapa I – evaluarea unui raport de autoevaluare întocmit de doctorand.
Etapa II - interviu susţinut în faţa comisiei constând în prezentarea de către doctorand a temei de doctorat cu accent pe stadiul actual al realizării tezei de doctorat, rezultatele obţinute şi cele preconizate a fi obţinute până la finalizarea programului de studii de doctorat.

Calendarul competiţieicât şi modalitatea de selecţie a doctoranzilor înmatriculaţi în anul de studiu 2011/2012au un caracter ORIENTATIV, motiv pentru care pot apărea modificări ulterioare.

 Pentru informații suplimentare vă rugăm să urmăriți site-ul Universității(http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice).

Go to top