• Data de susţinere a licenţei:

Specializările:  Comunicare şi relaţii publice:  12.feb. începând cu ora 9,00
                                    Asistenţă socială: 12 feb. începând cu ora 9,00
                                    Ştiinţe politice: 13 feb. începând cu ora 9,00

  • Perioada înscrierii (la secretariat ID): 02-07 februarie (luni, miercuri şi vineri 10-12; marţi şi joi 13-15). În favoarea studenţilor, înscrieri se vor face şi în zilele de 31 ianuarie şi 07 februarie – intervalul orar 9-13.
  • Verificări date personale, situaţii şcolare şi pentru toţi studenţii, informare pentru      apropiata perioadă de restanţe (09-15 feb)
  • Acte necesare înscrierii pentru susţinerea licenţei:

                        Fişă de înscriere - formularul vă parvine (spre a fi completat) de la secretariat ID,
                        Fotocopie carte de identitate (date actuale)
                        Copie legalizată certificate de naştere şi eventual căsătorie
                        Certificat de competenţă lingvistică:

  • absolvenţii promoţiei 2014 şi absolvenţii altor promoţii care au urmat 4 semestre de limbă străină (au obţinut în perioada studiilor 4 note la aceeaşi limbă străină) nu trebuie să facă dovada competenţei lingvistice (nu achită taxă);
  • absolvenţii altor promoţii, dar care nu au urmat 4 semestre de limbă străină (au obţinut în perioada studiilor - 4 note la aceeaşi limbă străină) vor achita taxa de  30 RON pentru certificatul de competenţă lingvistică, care se achita la Casieria Facultăţii de Litere şi vor susţine un test în vederea obţinerii certificatului de competenţă lingvistică la catedra de limbi străine din cadrul Facultăţii de Litere (acest certificat are valabilitate 1 an);

Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:

  • Chitanţa de plată a taxei de REPETARE ( pentru absolvenii care au susţinut şi nu au promovat examenul de licenţă) a examenului de licenţă (250 RON)

 

Precizări

  • Eliberarea Adeverinţei de absolvire/licenţă se va face după aproximativ 7 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă. Absolvenţii au obligaţia să ridice aceste documente până cel târziu în data de 28.02.2015 (după această data, Secretariatul va fi implicat în alte activităţi privind semestrul al doilea).
  • La eliberarea adeverinţei de absolvire/licenţă, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat fişa de lichidare vizată la toate serviciile (Biblioteci, Contabilitate, Serviciul social, Compartimentul burse) din Universitate. Formularul se ridică de la secretariat în momentul înscrierii.
  • Diploma de absolvire/licenţă şi suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Departamentul Acte de studii din cadrul Universităţii (corpul A, etajul II spre Rectorat,
  • tel. 0232-201102 interior 2383 sau mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretar ID,
Cristina Turturică

 

Admiterea la Şcoala Doctorală 2014 va avea loc în data de 16.09.2014, începând cu ora 10, la sediul ROMTELECOM.

Interviul începe la ora 14, în ordinea alfabetică a coordonatorilor.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi pagina destinată special admiterii la Şcoala Doctorală.

Luni, 30 iunie 2014, la ora 11.oo, în Sala Senatului a Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași va avea loc Conferința de lansare a proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul Stiințelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/ 140863, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU).

La conferință sunt invitați să participe cercetătorii postdoctorali și doctoranzii beneficiari ai proiectului, cadrele didactice implicate în proiect și conducatorii de doctorat în domeniul științelor umaniste și socio-economice.

IMPORTANT Pentru locurile rămase libere la anul III, se organizează o nouă sesiune de înscriere în perioada 27 mai 2014 (orele 8.00-16.00) şi 28 mai 2014 (orele 8.00-12.00). Dosarele se depun la secretariatul Facultăţii de Istorie, după ce au fost înregistrate la Registratura Universităţii (corp “A”).

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”

Go to top