Luni, 30 iunie 2014, la ora 11.oo, în Sala Senatului a Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași va avea loc Conferința de lansare a proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul Stiințelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/ 140863, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU).

La conferință sunt invitați să participe cercetătorii postdoctorali și doctoranzii beneficiari ai proiectului, cadrele didactice implicate în proiect și conducatorii de doctorat în domeniul științelor umaniste și socio-economice.

Go to top