Competiția pentru finanțarea cercetărilor doctorale

În perioada 10-25 iunie 2019 are loc o nouă competiție din acest an pentru alocarea fondurilor destinate cercetărilor doctorale. Următoarea competiție va avea loc în luna octombrie.
Depunerea dosarelor se face la Secretariat (dna Lili Leaua) în perioada 10-14 iunie, orele 8-16.
Sunt eligibili doctoranzii înmatriculați la buget în primii 3 ani de studiu, care încă nu au susținut public teza de doctorat.
Suma maximă care poate fi alocată este 3000 lei / doctorand / an. Capitolele de cheltuieli eligibile și procedurile de achiziție sau pentru deplasări externe sunt detaliate în Metodologie. Nu pot fi finanțate stagiile de studiu sau practică, nici achizițiile de calculatoare.
Recomandări: demararea achizițiilor cel târziu în octombrie-noiembrie pentru anul următor și începerea formalităților pentru deplasările externe cu aprox. 2 luni înainte de data evenimentului.
Dosarul va conține următoarele documente:
a) cererea scrisă a studentului-doctorand (anexa 1), în care trebuie să fie argumentate necesitatea și oportunitatea alocării fondurilor și trebuie să fie descrisă succint destinația fondurilor;
b) bugetul solicitat (anexa 2);
c) proiectul doctoral (titlu, obiective, metodologie, ipoteze, rezultate scontate, planificare etc.);
d) CV-ul solicitantului (format Europass), cuprinzând lista lucrărilor publicate și lista participărilor la conferințe;
e) acordul scris al conducătorului de doctorat, cuprinzând o argumentare a necesității și oportunității achiziției sau deplasării (anexa 3).
Metodologia pentru alocarea fondurilor destinate cercetărilor doctorale

Go to top