La data de 20.09.2018, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. CODREANU V. GABRIELA DORA CĂS.MORHAN  va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CULTURA BUNULUI SIMBOLIC. CONTRIBUŢII LA O SEMIOTICĂ A LIMBAJULUI VESTIMENTAR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Şoitu Conţiu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Florea Lucaci, Universitatea de Vest din Timişoara

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei       

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top