MORARU A. CRISTINA

       La data de 28.09.2016, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. MORARU A. CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul TEORII CRITICE ALE INTERPRETĂRII ARTEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu Şoitu ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

prof. univ. dr. D. N. Zaharia,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

prof. univ. dr. Petru Bejan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

prof. univ. dr. Dan Eugen Raţiu, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

conf. univ. dr. Cristian Iftode, Universitatea  din Bucureşti

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei    

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top