La data de 14.09.2018, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. ROMILA V. MARIUS -ERNEST va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul SUBLIMARE ŞI ARHETIP ÎN OPERA DE ARTĂ ŞI ÎN FENOMENUL RELIGIOS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Conf.univ.dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr.Marius Dumitrescu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Academician Alexandru Boboc, Academia Română Bucureşti

Academician Gheorghe Vlăduţescu, Academia Română Bucureşti

Prof.univ.dr. Carmen Cozma,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei        

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top