La data de 14.09.2018, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. RUSU I. OANA-ROXANA CĂS. PAVEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ETICA PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Conf.univ.dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Carmen Cozma,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Academician Alexandru Boboc, Academia Română Bucureşti

Academician Gheorghe Vladuţescu, Academia Română Bucureşti

Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Rezumatul tezei        

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top