La data de 29.09.2017, ora 11:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. STOIA A.I. RUXANDRA-MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IPOSTAZE ALE SINELUI ÎN STOICISMUL ROMAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Conf.univ.dr. George Bondor,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Anton Adămuţ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Conf.univ.dr. Alexander Baumgarten, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf.univ.dr. Andrei Bereschi, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

         Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top