VRABIE N. ION

       La data de 29.09.2016, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. VRABIE N. ION va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ONTOLOGIE ŞI PERSONALISM ÎN FILOSOFIA RUSĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA. SIMBOLISMUL LIMBAJULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

lect. univ. dr. Ioan Alexandru Grădinaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

prof. univ. dr. Anton Adămuţ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Academician Teodor Dima, Academia Română, Filiala Iaşi

conf. univ. dr. Alexander Baumgarten, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei    

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top