La data de 21.12.2016, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. ZĂGAN T. CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul  DISCURS ŞI PUTERE VALENŢE ALE AUTONOMIEI DISCURSULUI ÎN FILOSOFIA LUI MICHEL FOUCAULT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Anton Adămuţ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Academician Teodor Dima, Academia Română, Filiala Iaşi

Prof.univ.dr. Viorel Cernica, Universitatea  din Bucureşti

Conf.univ.dr. George Bondor,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 Rezumatul tezei 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top