Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice
Departamentul de Cercetare
Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

Conferința internațională
 „DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI DEMOCRATIZARE”
Ediția a V-a
Iași, 8 Decembrie 2017

 Dezvoltare internationala si democratizare Iasi Romania UAIC 8 decembrie 2017


Call for Contributions


Organizatori
Departamentul de Cercetare și Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, organizează la Iași, în data de 8 Decembrie 2017, cea de-a cincea ediție a conferinței internaționale de științe politice – „Dezvoltare internațională și democratizare”. Conferința va avea și alți co-organizatori, parteneri media sau finanțatori, care vor fi anunțați până la data debutului efectiv a evenimentului din luna decembrie.

Format
Conferința încurajează schimbul de idei și teme interdisciplinare între participanți, prin contribuții noi, studii de caz, abordări teoretice etc. Scopul manifestării este acela de a susține și încuraja dezbaterea academică, precum și de a crea rețele de cercetare la nivel național între studenții, doctoranzii sau specialiștii interesați de subiectele conferinței Formatul evenimentului va cuprinde două secțiuni distincte dedicate atât studenților și masteranzilor, cât și una care va aprofunda temele și preocupări puse în discuție de către doctoranzi, post-doctoranzi, cercetători, specialiști sau cadre didactice. De asemenea, în funcție de numărul participanților, diversitatea temelor și propunerile acestora, se pot vor putea organiza paneluri și workshop-uri tematice; detaliile vor fi anunțate în timp util.

Grup țintă
Studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători, specialiști în științe politice, relații internaționale și studii europene, sociologie, istorie, studii culturale, jurnalism, antropologie politică, geografie socială sau politică etc.

 

Tematică și subiecte
Tema conferinței se circumscrie unei arii de preocupări actuale din științele politice, într-un context internațional și regional supus unor provocări majore. Privite global, studiile de dezvoltare internațională analizează transformările sociale, politice si economice implicate în dezvoltare şi probleme cheie precum globalizarea, inegalitatea, sărăcia, relațiile de gen sau degradarea mediului. Privită la nivel regional, dezvoltarea internațională a revenit pe agenda internațională datorită unor noi zone de conflict care au destabilizat areale largi din Europa, Africa de Nord sau Orientul Mijlociu. În acest context, contribuțiile, analizele și observațiile dedicate unor subiecte actuale sunt binevenite. În aceeași măsură, noi abordări teoretice și metodologice privind studiile de dezvoltare internațională sunt încurajate. Atât dimensiunea teoretică, cât și cea empirică vor beneficia de o atenție sporită din partea organizatorilor.
De asemenea, procesele de democratizare au început să fie o preocupare constantă pentru domeniul științelor politice odată cu evoluția decolonizării și, mai ales, cu descentralizarea puterii centrale în multe state din Asia, Africa sau America de Sud, acolo unde modernitatea și consecințele ei deveneau o realitate cotidiană. Din punct de vedere istoric, studiile referitoare la tranziția democratică nu au privit democrația ca pe un întreg coerent și singular, ci mai degrabă ca un set de instrumente necesar pentru a observa diferite instituții cheie, ceea ce a dus la clivaje sociale și politice care au creat crize politice și instituționale în momente diferite ale perioadei postcomuniste. Anii 90, cu provocările lor instituționale, civile și internaționale, au adus acest subdomeniu într-o nouă paradigmă, plasându-l în zona studiilor latente, cu unele excepții geografice. În ultimii ani, însă, pe fondul unor schimbări de regim violente sau pașnice din diferite regiuni ale globului, studiile privind democratizarea traversează o nouă abordare.
Așadar, manifestarea încurajează dezbaterile privind diverse teme ce pun în discuție dimensiunea științifică a dezvoltării internaționale și a democratizării, prin apelul la discutarea bazelor teoretice și metodologice ale domeniilor respective. Studiul comparativ al diferitelor fenomene circumscrise dezvoltării și democratizării, centrate pe analiza privind crearea, dezvoltarea și interacțiunea instituțiilor democratice sunt, de asemenea, încurajate. Sunt, totodată, încurajate contribuțiile care explorează temele și subiectele enunțate mai sus într-o varietate de contexte istorice și geografice, din perspectiva științelor politice și umaniste.

Așteptăm contribuții care să se referă la teme precum, și nu numai:

 • UE și dezvoltarea internațională
 • Granițe, crize și tendințe secesioniste în Uniunea Europeană
 • Transformări și provocări în Europa de Est
 • Drumul Republicii Moldova între democratizare și dezvoltare
 • Ucraina și procesul democratic
 • E-guvernare, e-participare, e-democrație
 • Politici publice ca instrumente ale democratizării și dezvoltării
 • Constituționalism, parlamentarism și forme de guvernare
 • UE: instituționalism și guvernare globală
 • Revoluții și schimbări de regim în Orientul Mijlociu
 • Alegeri și reforme politice în Balcanii de Vest
 • ONU și procesele de democratizare
 • Sisteme electorale - probleme, proiecte și reforme
 • Interese și inegalități în societatea postmodernă
 • Minorități naționale și mecanisme de participare politică
 • Partide politice și grupuri de presiune ca actori ai schimbării
 • Lumea multipolară și dezvoltarea internațională
 • Multiculturalism, cunoaștere și educație ca procese de democratizare
 • Economie și reindustrializare în zone post-conflict
 • Relații de gen în societatea post-industrială
 • Refugiați, migrație și fenomene asociate în UE
 • Globalizarea și mediul înconjurător
 • Noi direcții teoretice în studiile de democratizare și dezvoltare
 • Sărăcie și politici anti-sărăcie în Sudul Global
 • Naționalism și etnicitate
 • Securitate umană
 • Terorism și vulnerabilități ale lumii post-moderne
 • Dezvoltare și democrație în bazinul Mării Negre

Depunerea rezumatelor
Participanții interesați trebuie să trimită un rezumat de 300 de cuvinte și un scurt CV la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 22 noiembrie 2017.
Rezumatele trebuie să fie scrie în format Word (doc., .docx) sau PDF cu informații, în această ordine:

 • Autor(i), b) afiliere, c) adresă de e-mail, d) titlul lucrării, e)Rezumat.

Autorii propunerilor acceptate vor fi anunțați până la data de 24 noiembrie 2017.

Comitetul științific:
Propunerile vor fi evaluate de către un comitet științific, exclusiv pe baza standardelor și a meritelor academice:
Cercet. St. III Dr. Alexandru MURARU, Coordonator al proiectului conferinței & Președinte al Comitetului Științific
Prof. Dr. George POEDE, Senior Fondator al conceptului științific și al proiectului conferinței
Conf. Dr. Habil. Bogdan ȘTEFANACHI, Prodecan & Directorul Departamentului de cercetare al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice
Prof. Dr. Conțiu ȘOITU, Decan al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice
Prof. Dr. Virgil STOICA, Directorul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
Lect. Dr. Simona VRÂNCEANU
Lect. Dr. Diana MĂRGĂRIT
Lect. Dr.  Ovidiu GHERASIM-PROCA
Lect. Dr. Ana Maria ANDRONACHE
Lect. Dr. Bogdan MIHĂILESCU
Lect. Dr. Corina BARBAROS
Lect. Dr. Silviu GRECU
Lect. Dr. Olesea ȚĂRANU

Important:
Există posibilitatea ca lucrările conferinței să fie publicate într-un volum colectiv.
Organizatorii nu percep taxe de participare. Cheltuielile ocazionate de masă, pauze de cafea, precum și materialele conferinței vor fi oferite participanților de către organizatori. Cheltuielile de transport și cazare sunt exclusiv în sarcina participanților.

 

afis 2 novDepartamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

Uniți eșuăm.

Scurtă istorie a protestelor și mișcărilor sociale din Republica Moldova

Vitalie Sprînceană

(drd. George Mason University,

Public Sociology Program)

Moderator:

Ovidiu Gherasim-Proca

2  Noiembrie  14.00

Sala  D2  ( corpul D ,  etajul 1)

 

"După 26 de ani de independență, Moldova prezintă toate semnele eșecului: o societate divizată, săracă și inegală, o elită politică incapabilă și totuși rapace, o țară din care un sfert din populație a plecat, în căutarea unei vieți mai bune. Nu este vorba de faptul că aceste procese nu au provocat proteste și revolte. Dimpotrivă. Dar orice mișcări sociale și proteste au apărut pentru a schimba situația, au eșuat. Prelegerea se va concentra pe istoria mișcărilor de protest din Moldova, a bazei lor politice, a sloganurilor și a cererilor acestora. Cu toate acestea, mă voi opri mai mult asupra eșecurilor și erorilor. Cred că ar trebui să analizăm de ce au eșuat aceste mișcări, ce au cauzat căderea lor și de ce nu au reușit să schimbe cursul dezvoltării societății moldovenești ".

Vitalie Spîranceană - sociolog și intelectual public co-fondator al platformei de gîndire critică Platzforma.md. Studii de licență în Bulgaria (Științe Politice), masterat în Filosofie la Chișinău (USM), actualmente doctorand la George Mason University, SUA. Este interesat de câmpul de cercetare al sociologiei urbane, sociologiei religiei și sociologiei politice.


 

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lecture:

 

United we fail.

A short history of protests and social movements in Moldova

Vitalie Sprînceană

(drd. George Mason University,

Public Sociology Program)

Moderator:

Ovidiu Gherasim-Proca

2  November  14.00

Room  D2  ( D building,  Ist  floor)

 

„After 26 years of independence Moldova presents all the signs of failure: a divided, impoverished and unequal society, an inept and yet rapacious political elite, a country where one quarter of the population has left it in search for a better life. It is not that these processes did not cause protests and revolts. On the contrary. But whatever movements and protests movements rose up to change the situation, they failed. My lecture will focus on the history of protest movements in Moldova, their constituency, their slogans and demands. Yet I will focus mostly on their failures and mistakes. It is my belief that we should analyze why these movements have failed, what caused their fall and why they didn't succeed to alter the development of the Moldovan society.” (Vitalie Sprînceană)

 

Vitalie Sprînceană - sociologist and public intellectual, co-founder of the platform of critical thinking PLATZFORMA. Graduate education in Bulgaria (BA in Political Sciences), MA in Philosophy at Moldova State University in Chișinău, at present he is PhD Student at George Mason University, USA. Research interests: urban sociology, sociology of religion, political sociology.

publicitate logouri

afis 27 octThe Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lecture:

Sites and sides of debate
in Belgrade

Nebojša Milikić
(Cultural Center Rex, Belgrade)
Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca
27  October,  14.00
Room  D2  ( D building,  Ist  floor)

 

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

 

Nebojša Milikić Cultural worker and manager, researcher and activist, lives and works in Belgrade, Serbia. Studied and worked at the Institute for Regional Geology and Paleontology in Belgrade (Magister, 2000), attended The School of History and Theory of Image of the Centre for Contemporary Art Belgrade (1999-2001) and The Queer Studies at The Center for Queer Studies, Belgrade (2012-2014). Since 1995 involved in political activism, organizational, artistic and curatorial practice in visual and relational arts. Initiated, realized or co-realized many cultural and artistic programs and projects, in Serbia and abroad. Participates in number of independent research projects and activist campaigns. Writes about cultural and artistic production, political and ideological topics. From 1999 onwards works in Cultural Center Rex in Belgrade, as the initiator and coordinator of the debate programs and the programs of democratization and decentralization of culture. One of the founders of the non-governmental cultural organization ReEX, dedicated to struggle against historical revisionism and negationism.

 

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

Locuri și părți ale dezbaterii
în Belgrad

Nebojša Milikić
(Cultural Center Rex, Belgrade)
Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca
27  octombrie,  ora  14
Sala  D2  (corp D,  etaj  I )

 

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele sau modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

 

Nebojša Milikić Lucrător cultural și manager, cercetător și activist, locuiește și lucrează în Belgrad, Serbia. A studiat și a lucrat la Institutul de Geologie Regională și Paleontologie din Belgrad (Magister, 2000), a urmat studiile Școlii de Istorie și Teorie a Imaginii a Centrului de Artă Contemporană din Belgrad (1999-2001) și programul de studii al Centrului de Studii Queer din Belgrad (2012-2014). Din 1995 este implicat în activismul politic și organizațional, în practica artistică și curatorială a artelor vizuale și relaționale. A inițiat, realizat sau co-realizat numeroase programe și proiecte culturale și artistice, în Serbia și în străinătate. A participat la mai multe proiecte de cercetare independente și campanii activiste. Scrie despre producția culturală și artistică, despre subiecte politice și ideologice. Din 1999, lucrează în Centrul Cultural Rex din Belgrad, în calitate de inițiator și coordonator al programelor de dezbatere și al programelor de democratizare și descentralizare a culturii. Este unul dintre fondatorii organizației culturale neguvernamentale ReEX, dedicat luptei împotriva revizionismului istoric și negaționismului.

publicitate logouri

o lucrareO Lucrare de Artă in Context Politic şi Ideologic
Discuţie despre lucrarea Banner (de Dan Acostioaei) cu Dan Acostioaei şi Nebojša Milikić, moderată de către Vahida Ramujkić

25 octombrie 2017, orele 18.00
Foaierul Cinematografului Victoria, Iaşi

Discuţia va avea loc în limbile engleză şi română cu traducere simultană disponibilă.
Traducători: Sorana Lupu şi Oana Franţescu

Discuţia a fost propusă de către Dan Acostioaei ca şi contribuţie în proiectul „Strălucirea şi Nefericirea Claselor de Mijloc Europene”.

Dan Acostioaei (1974) locuiește și lucrează în Iași, România. Este artist vizual și conferenţiar la Universitatea de Arte "George Enescu". Lucrările sale se concentrază pe modelele de identitate ale societății românești în tranziție, precum și pe granițele ideologice dintre economie și condițiile producției artistice din Europa de est. Proiectele sale au fost prezentate la expoziții cum ar fi Un al șaselea al Pământului - Ecologia imaginii, MUSAC, Leon, Spania (2012), Transitland: videoart în Europa Centrală și de Est 1989-2009, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spania (2010), Iluminări, Galerie de nivel 2, Tate Modern, Londra, Regatul Unit (2007), În timp de speranță și neliniște, MNAC, București, România (2015), Art Encounters, Timişoara şi Arad, 2017.

Vahida Ramujkić (Belgrad, 1973) este o artistă care își întemeiază activitatea în context social. Ea a inițiat și a colaborat în numeroase proiecte pe termen lung, bazate pe muncă colaborativă şi creativă, ca rotor pentru stabilirea noilor relații sociale. Din 2001 până în 2007, cele mai multe lucrări ale sale se dezvoltă prin colectivul Rotorrr din Barcelona și vizează politica dezvoltării neoliberale a orașului. Lucrările legate de problemele migrației de la începutul anilor 2000 sunt compilate în cartea "Schengen with ease” / Schengen cu ușurință din 2006. Începând cu anul 2007, ea inițiază o bibliotecă de manuale de istorie cu denumirea “History in dispute” / Istoria disputată - pe baza căreia dezvoltă o abordare metodologică pentru analiza colaborativă a fenomenului revizionismului istoric din fosta regiune iugoslavă (Mostar, Bania Luka, Berlin etc.). Un alt proiect pe termen lung pe care l-a iniţiat în colaborare cu Aviv Kruglanski în 2008 - “Documentary Embroidery” / Broderie documentară - folosește tehnica broderiei într-un context nou pentru documentarea colectivă - analiză și articulare - a realităților sociale (Barcelona, Bristol, Mexico City, Mostar, Aradac, Štoj, Varșovia etc.). Ea este activă și colaborează în mai multe colective, cum ar fi Irational.org, ReEX, Alianța antifascistă din Serbia etc.
Nebojša Milikić (1964) este un artist, activist și muncitor cultural interesat și implicat de mulți ani în dezbaterile despre istorie, revizionism istoric și reflectările acestor dezbateri în domeniul artistic, teoretic și instituțional. Prin producțiile sale activiste, artistice sau prin intermediul altor tipuri de producții culturale, el cercetează și analizează critic relațiile dintre narațiunile istorice, ideologiile, politicile și cultura memorială oficiale și neoficiale. Este implicat în mod deosebit în dezbaterile istorice în fosta Jugoslavie și tările Est Europene unde a inițiat sau s-a alăturat unor platforme asemănătoare de cercetare artistică sau activistă (România, Bosnia și Herzegovina, Kosovo). Trăiește și lucrează în Belgrad unde coordonează programul discursiv (Speech Program) al Centrului Cultural Rex și participă în grupuri activiste și inițiative precum No To Rehabilitation, ReEX etc.


Dezbaterea O Lucrare de Artă in Context Politic şi Ideologic este realizată în cadrul proiectului STRĂLUCIREA ŞI NEFERICIREA CLASELOR DE MIJLOC EUROPENE, un proiect organizat de către tranzit.ro/ Iaşi între iunie şi noiembrie 2017.

Dintre participanţi: Noa Treister, Ovidiu Pop, Ana Vilenica, Andreea Cioară, Dan Acostioaei, h.arta, BOEM*&Migrating Kitchen, Bojana Piškur & Đorđe Balmazović, Katarzyna Bielińska-Kowalewska şi Zbigniew Marcin-Kowalewski, Ovidiu Gherasim-Proca şi Sönke Hallmann & Inga
Co-curatorii proiectului sunt: Nebojša Milikić, Livia Pancu şi Florin Bobu.
Parteneri: Asociaţia Oberliht, Chişinău, Centrul Cultural Rex, Belgrad, Centrul Cultural German, Iaşi
Design: Andrei Timofte

Proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Partenerul principal al tranzit.ro este Fundaţia Erste.​

Go to top