Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice
Departamentul de Cercetare
Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

Conferința internațională
 „DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI DEMOCRATIZARE”
Ediția a V-a
Iași, 8 Decembrie 2017

 Dezvoltare internationala si democratizare Iasi Romania UAIC 8 decembrie 2017


Programul Conferinţei


 

09:00-10:00 Registration (Înregistrarea participanților)
Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A, (Bdul. Carol I nr. 11)

10:00-10:30 – Deschiderea Conferinței „Dezvoltare internațională și democratizare”
Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A, (Bdul. Carol I nr. 11)

Invitați:
Prof. Univ. Dr. Mihaela ONOFREI, Ordonator de Credite, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cercet. Șt. III Dr. Alexandru MURARU, Președintele Comitetului Științific & Coordonatorul proiectului conferinței, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. Univ. Dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU, Decan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
                        Prof. Univ. Dr. George POEDE, Fondator al conceptului științific & proiectului Conferinței, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
                        Conf. Univ. Dr. Bogdan ȘTEFANACHI, Prodecan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

10:30-11:45 – Prelegereainaugurală „ÎNTRE DEMOCRATIZARE ȘI DEPOLITIZARE. Reflecții despre criza democrației”
Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A  (Bdul. Carol I nr. 11)

Susținută de: Keynote Speaker Prof. Univ. Dr. Daniel BARBU

Profesor de Științe Politice, Universitatea București
Președinte al Autorității Electorale Permanente (Iunie 2017 – Prezent), Ministru al Culturii în Guvernul României (2013-2014) și Senator în Parlamentul României (2012-2016)

  

SESIUNI (PARALELE) DE PREZENTĂRI

  

12:00-14:00- Panel I – European Union and International Development

Moderator: Lect. Univ. Dr. Dorin Dobra (Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
Vineri, 8 Dec., Sala Ferdinand, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

12:00-12:20 Dorin DOBRA (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), Europa are nevoie de continuarea Politicii de Extindere
12:20-12:40 Marianna FRONTOVSKA (MA student, Odessa Regional Institute of Public Administration), Borders, crises and secessionism tendencies in European Union
12:40-13:00 Bianca BOSOANCĂ (Mrd., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), Uniunea Europeană și provocările privind securitatea energetică a statelor
13:00-13:20 Gabriela-Victoria ȚEPUȘ (Mrd., Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca), Securitatea în Uniunea Europeană vs. Criza imigranților
13:20-13:40 Krystyna BAKHTINA (PhD candidate, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa), Enhancement of the role of European Parliament as a way to democratic legitimacy in the EU
13:40-14:00 Ștefan CASTRAVEȚ (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Rolul organizațiilor regionale pentru protecția drepturilor refugiaților: agenția europeană pentru refugiați

 

12:00-14:00- Panel II– Digital policies and development
Moderator: Prof. Univ. Dr. Virgil Stoica (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din  Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

 

12:00-12:20 Virgil STOICA (Prof. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Harta diviziunilor digitale din Uniunea Europeană
12:20-12:40 Mirela Mărcuț (Lect. Univ. Dr., Universitatea din Oradea), Digital policies as instruments in the European integration process
12:40-13:00 Emanuel-Ionuț ZANOSCHI (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Guvernare electronică. Primăria pe Facebook și implicațiile sale
13:00-13:20 Iosif BOANCĂ (Absolvent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),  Renașterea tehnologică – dincolo de necesitatea muncii umane
13:20-13:40 Lenuța Andreea APOSTOL (Consilier, Parlamentul României, Camera Deputaților), Evaluation process as instrument of democratization and development
13:40-14:00  Petru IARMALIUC (Drd., Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău), Aplicabilitatea dreptului de la Geneva în contextul conflictelor armate contemporane

 

12:00-14:00- Panel III- Eastern Dimensions  
Moderator: Lect. Univ. Dr. Ana Maria Andronache (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu” ), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

12:00-12:20 Vasile ROMAN (Conf. Univ. Dr., Universitatea Apollonia, Iași), Drumul Republicii Moldova intre democratizare si dezvoltare
12:20-12:40 Ion RUSANDU (Coordonator, Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău), Puterea și opoziția politică în contextul modernizării Republicii Moldova
12:40-13:00 Galina PLEȘCA (Std., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău), Republica Moldova - in cautarea formulei electorale perfecte?
13:00-13:20 Ludmila BEJENARU (Conf. Univ. Dr. Hab., Catedra de Slavistică „Petru Caraman”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Irina KUNINA (Conf. Univ. Dr., Centrul de Multiculturalism din Azerbaijan, Baku) Azerbaidjanul – un spaţiu al multiculturalismului, deschis culturilor lumii
13:20-13:40 Cristian ZAHARIA (Drd., Universitatea București), Legile lustraţiei din Europa centrală şi de răsărit – sensuri simbolice şi ritualice
13:40-14:00 Ana Maria ANDRONACHE (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)  Participarea politică și civică a tinerilor din Republica Moldova

 

12:00-14:00 - Panel IV – Perspectives over migration and refugees
Moderator: Lect. Univ. Dr. Simona Vrânceanu (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

12:00-12:20 Simona VRÂNCEANU (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Political Challenges of Populist Parties regarding Migration Issues
12:20-12:40 Cristina SÎRBU (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Provocările Agenției ONU pentru refugiați în contextul ultimelor procese migraționiste
12:40-13:00 Corina SÎRBU (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Necesitatea reglementării statutului de refugiat în contextul atentatelor teroriste actuale
13:00-13:20 Ana EȘANU (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Integrarea socială a refugiaților in Comunitatea Europeană
13:20-13:40 Alona PRYSHCHAK (MA student, Odessa Regional Institute of Public Administration), Refugees, migration and associated phenomena in the EU
13:40-14:00 Daniela TROFĂILĂ (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Nereturnarea refugiaţilor-principiu inerent al drepturilor omului

 

14:00-15:00 Prânz, Restaurant Studențesc „Titu Maiorescu”, Parter – Sala Protocol
Campus Titu Maiorescu, Strada Titu Maiorescu 7-9

 

15:00-16:40 - Panel V – Challenges and opportunities in the political sphere
Moderator: Lect. Univ. Dr. Bogdan Mihăilescu (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu” ), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

15:00-15:20 Bogdan MIHĂILESCU (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Populismul - unitate in diversitate
15:20-15:40 Bogdan OLARU (Dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași), Efectivitatea informațiilor corective în dinamica opiniilor politice
15:40-16:00 Ciprian IFTIMOAEI (Asist. Univ. Asociat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Analiza statistică a sărăciei din România, în profil regional şi în context european
16:00-16:20 Ioana HOTEA (Mrd., Universitatea București), Re-approaching Anthropology and History.  An Examination on Romania’s Interpreted Past and the Present to be Interpreted
16:20-16:40 George-Cristian GAVRILOAIA (Std., Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca), Provocări contemporane și  strategii de branding local în comunități problematice din Transilvania

 

15:00-16:40 - Panel VI – Political struggle: political parties, interests and pressure groups
Moderator: Lect. Univ. dr.  Silviu Grecu (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

15:00-15:20  Cristina MATIUȚA (Conf. Univ. Dr., Universitatea din Oradea), The transformation of the Romanian party system over the last decade (2007-2017)
15:20-15:40 Geanina BĂDEANU  (Std., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Interese si inegalitati in societatea contemporana
15:40-16:00 Larisa BEJENARU (Std., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Partide politice și grupuri de presiune ca actori ai schimbării
16:00-16:20 Sorin BECCIU (Drd., Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău), Presiuniea politică și mediul cultural
16:20-16:40 Silviu GRECU (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Cognitions, Values and Political Behaviour in the Romanian Democracy
16:40-17:00 Dumitru GANCEARUC (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Necesitatea respectării dreptului refugiaților, în raport cu securitatea națională

 

15:00-16:40 - Panel VII – Tackling challenges in the contemporary political environment
Moderator: Cercet. Șt. III Dr. Alexandru Muraru (Departamentul de Cercetare, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din  Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala Ferdinand, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

15:00-15:20  Alexandru MURARU, (Cercet. Șt. III Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), “France is back, Europe is back”. The Macron’s plan for the future of EU 2024 from Sorbonne University in Paris. Themes, Messages, Reactions
15:20-15:40 Alexandru POSTICA  (Avocat, Director al Programului Drepturile Omului Asociația Obștească „Promo LEX”, Chișinău), Controlul civic asupra guvernului versus Controlul guvernamental asupra organizațiilor societății civile. Tendințe actuale.
15:40-16:00 Svetlana MELNIC (PhD candidate, “Alecu Russo” Bălți State University), The literature of exile of Alexei Marinat: between the rhetoric of authenticity and the ethics of confession
16:00-16:20 Delia Elena RUSU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Programul Erasmus+ și implicarea lui în cultivarea cetățeniei active în cadrul Uniunii Europene
16:20-16:40 Tuba ELDEM (Assistant Professor, Department of Political Science, Istanbul Gedik University), Why did Turkey fail to Consolidate its Democracy: A debate on Structure vs. Agency

 

16:40-17:20   Pauză de cafea (Coffee Break)

Hol Sala Ferdinand, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

 

17:20-18:40 - Panel VIII – A multifaceted view over Human Rights and Democracy
Moderator: Lect. Univ. Dr. Ovidiu Gherasim-Proca (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

17:20-17:40 Aurora CIUCĂ (Prof. Univ. Dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava), Drepturile omului în Europa: provocări și perspective
17:40-18:00 Ovidiu GHERASIM-PROCA (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Cunoaștere împărtășită. Proiecte culturale trans-disciplinare la frontiera de est a Uniunii Europene
18:00-18:20 Anastasia CĂLIN (Std., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Naționalitate și Etnicitate
18:20-18:40 Vlad MANIC (Std., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Dreptul la autodeterminare. Minoritățile etno-culturale între independență și conflict

17:20-18:40- Panel IX – Globalization, Security and Terrorism in the international environment
Moderator: Prof Univ. Dr. Cristina Gavriluță (Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din  Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

17:20-17:40 Cristina GAVRILUȚĂ (Prof Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Identitățile noastre într-o lume globală
17:40-18:00 Ana CUZUIOC (Std., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău), Fenomenul terorismului în contextul reconfigurării sistemului de securitate internațională la etapa actuală
18:00-18:20 Tudor VIERU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) Dezavantajele Democrației în Combaterea Terorismului
18:20-18:40 Iulian DINULESCU (Drd., Academia de Informații „Mihai Viteazul”, București), Riscurile de securitate generate de comportamentul fanaticilor religioși

17:20-19:00- Panel X – Challenges in the security sphere
Moderator: Conf. Univ. Dr.  Bogdan Ștefanachi (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu”), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

17:20-17:40 Bogdan ȘTEFANACHI (Conf. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Globalization, Development and Human Security – The Archeology of a new Discourse in International Relations
17:40-18:00 Ruslana GROSU (Cerc. Șt. Dr., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Experiența statelor comunitare neutre în gestionarea statutului de neutralitate și a angajamentelor asumate în cadrul cooperării cu NATO și ONU
18:00-18:20 Renata RUSU (Std., Universitatea de Stat a Republicii Moldova, Chișinău), Securitatea umană în contextul contemporan: noțiune, dimensiuni, provocări și amenințări
18:20-18:40 Alexandra TIMOFTE (Mrd., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Lavinia SAVU (Mrd., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Myanmar - diagnoza situației statului Rakhine și a minorității Rohingya. Aplicarea metodei triunghiurilor lui Galtung
18:40-19:00 Mihai Sebastian CHIHAIA (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Russia's strategy across Middle East and North Africa

 

afis 10 novDepartamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

Granițele libertății

 H.arta

 

Speakers:
Anca Gyemant
Rodica Tache

 

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

 

10  Noiembrie,  ora 14.00
Sala  D2  ( corpul D ,  etajul 1)

 

H.arta – Grupul H.arta e format din trei artiste (Maria Crista, Anca Gyemant şi Rodica Tache) interesate de subiecte cum ar fi producerea cunoaşterii, modele de educaţie alternativă care au o perspectivă feministă, de creare a unor noi spaţii pentru exprimare şi acţiune politică. Proiectele lor sunt, de cele mai multe ori, bazate pe colaborare, artistele lucrând adesea împreună cu alţi artişti/te, activişti/te, şcoli etc. Metodologia grupului se bazează pe prietenie, înţeleasă ca o negociere zilnică a diferenţelor, ca o modalitate de a învăţa, ca o declaraţie despre puterea solidarităţii.

 


 

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lecture:

 

The boundaries of freedom

 H.arta

 

Speakers:
Anca Gyemant
Rodica Tache

 

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

 

10  November,  14.00 PM
Room  D2  ( D building,  Ist  floor)

 

h.arta is a group of three women artists, Maria Crista, Anca Gyemant and Rodica Tache. We work together as h.arta group since 2001, when we founded h.arta space, a not-for-profit space in Timisoara. H.arta is sometimes a physical space, but many times its projects are taking different formats, changing contexts and locations. Our group is based on our friendship, on an everyday negotiation of the differences between us. We use friendship as a way of learning together how to acknowledge the different nuances of each situation, as a safe space, as a political statement about the power of solidarity. We are interested in topics ranging from knowledge production and (re)writing histories to gender issues in global capitalist times, all these in the context of working in various collaborations with persons and groups with different backgrounds.

publicitate logouri

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice
Departamentul de Cercetare
Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

Conferința internațională
 „DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI DEMOCRATIZARE”
Ediția a V-a
Iași, 8 Decembrie 2017

 Dezvoltare internationala si democratizare Iasi Romania UAIC 8 decembrie 2017


Call for Contributions


Organizatori
Departamentul de Cercetare și Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, organizează la Iași, în data de 8 Decembrie 2017, cea de-a cincea ediție a conferinței internaționale de științe politice – „Dezvoltare internațională și democratizare”. Conferința va avea și alți co-organizatori, parteneri media sau finanțatori, care vor fi anunțați până la data debutului efectiv a evenimentului din luna decembrie.

Format
Conferința încurajează schimbul de idei și teme interdisciplinare între participanți, prin contribuții noi, studii de caz, abordări teoretice etc. Scopul manifestării este acela de a susține și încuraja dezbaterea academică, precum și de a crea rețele de cercetare la nivel național între studenții, doctoranzii sau specialiștii interesați de subiectele conferinței Formatul evenimentului va cuprinde două secțiuni distincte dedicate atât studenților și masteranzilor, cât și una care va aprofunda temele și preocupări puse în discuție de către doctoranzi, post-doctoranzi, cercetători, specialiști sau cadre didactice. De asemenea, în funcție de numărul participanților, diversitatea temelor și propunerile acestora, se pot vor putea organiza paneluri și workshop-uri tematice; detaliile vor fi anunțate în timp util.

Grup țintă
Studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători, specialiști în științe politice, relații internaționale și studii europene, sociologie, istorie, studii culturale, jurnalism, antropologie politică, geografie socială sau politică etc.

 

Tematică și subiecte
Tema conferinței se circumscrie unei arii de preocupări actuale din științele politice, într-un context internațional și regional supus unor provocări majore. Privite global, studiile de dezvoltare internațională analizează transformările sociale, politice si economice implicate în dezvoltare şi probleme cheie precum globalizarea, inegalitatea, sărăcia, relațiile de gen sau degradarea mediului. Privită la nivel regional, dezvoltarea internațională a revenit pe agenda internațională datorită unor noi zone de conflict care au destabilizat areale largi din Europa, Africa de Nord sau Orientul Mijlociu. În acest context, contribuțiile, analizele și observațiile dedicate unor subiecte actuale sunt binevenite. În aceeași măsură, noi abordări teoretice și metodologice privind studiile de dezvoltare internațională sunt încurajate. Atât dimensiunea teoretică, cât și cea empirică vor beneficia de o atenție sporită din partea organizatorilor.
De asemenea, procesele de democratizare au început să fie o preocupare constantă pentru domeniul științelor politice odată cu evoluția decolonizării și, mai ales, cu descentralizarea puterii centrale în multe state din Asia, Africa sau America de Sud, acolo unde modernitatea și consecințele ei deveneau o realitate cotidiană. Din punct de vedere istoric, studiile referitoare la tranziția democratică nu au privit democrația ca pe un întreg coerent și singular, ci mai degrabă ca un set de instrumente necesar pentru a observa diferite instituții cheie, ceea ce a dus la clivaje sociale și politice care au creat crize politice și instituționale în momente diferite ale perioadei postcomuniste. Anii 90, cu provocările lor instituționale, civile și internaționale, au adus acest subdomeniu într-o nouă paradigmă, plasându-l în zona studiilor latente, cu unele excepții geografice. În ultimii ani, însă, pe fondul unor schimbări de regim violente sau pașnice din diferite regiuni ale globului, studiile privind democratizarea traversează o nouă abordare.
Așadar, manifestarea încurajează dezbaterile privind diverse teme ce pun în discuție dimensiunea științifică a dezvoltării internaționale și a democratizării, prin apelul la discutarea bazelor teoretice și metodologice ale domeniilor respective. Studiul comparativ al diferitelor fenomene circumscrise dezvoltării și democratizării, centrate pe analiza privind crearea, dezvoltarea și interacțiunea instituțiilor democratice sunt, de asemenea, încurajate. Sunt, totodată, încurajate contribuțiile care explorează temele și subiectele enunțate mai sus într-o varietate de contexte istorice și geografice, din perspectiva științelor politice și umaniste.

Așteptăm contribuții care să se referă la teme precum, și nu numai:

 • UE și dezvoltarea internațională
 • Granițe, crize și tendințe secesioniste în Uniunea Europeană
 • Transformări și provocări în Europa de Est
 • Drumul Republicii Moldova între democratizare și dezvoltare
 • Ucraina și procesul democratic
 • E-guvernare, e-participare, e-democrație
 • Politici publice ca instrumente ale democratizării și dezvoltării
 • Constituționalism, parlamentarism și forme de guvernare
 • UE: instituționalism și guvernare globală
 • Revoluții și schimbări de regim în Orientul Mijlociu
 • Alegeri și reforme politice în Balcanii de Vest
 • ONU și procesele de democratizare
 • Sisteme electorale - probleme, proiecte și reforme
 • Interese și inegalități în societatea postmodernă
 • Minorități naționale și mecanisme de participare politică
 • Partide politice și grupuri de presiune ca actori ai schimbării
 • Lumea multipolară și dezvoltarea internațională
 • Multiculturalism, cunoaștere și educație ca procese de democratizare
 • Economie și reindustrializare în zone post-conflict
 • Relații de gen în societatea post-industrială
 • Refugiați, migrație și fenomene asociate în UE
 • Globalizarea și mediul înconjurător
 • Noi direcții teoretice în studiile de democratizare și dezvoltare
 • Sărăcie și politici anti-sărăcie în Sudul Global
 • Naționalism și etnicitate
 • Securitate umană
 • Terorism și vulnerabilități ale lumii post-moderne
 • Dezvoltare și democrație în bazinul Mării Negre

Depunerea rezumatelor
Participanții interesați trebuie să trimită un rezumat de 300 de cuvinte și un scurt CV la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 22 noiembrie 2017.
Rezumatele trebuie să fie scrie în format Word (doc., .docx) sau PDF cu informații, în această ordine:

 • Autor(i), b) afiliere, c) adresă de e-mail, d) titlul lucrării, e)Rezumat.

Autorii propunerilor acceptate vor fi anunțați până la data de 24 noiembrie 2017.

Comitetul științific:
Propunerile vor fi evaluate de către un comitet științific, exclusiv pe baza standardelor și a meritelor academice:
Cercet. St. III Dr. Alexandru MURARU, Coordonator al proiectului conferinței & Președinte al Comitetului Științific
Prof. Dr. George POEDE, Senior Fondator al conceptului științific și al proiectului conferinței
Conf. Dr. Habil. Bogdan ȘTEFANACHI, Prodecan & Directorul Departamentului de cercetare al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice
Prof. Dr. Conțiu ȘOITU, Decan al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice
Prof. Dr. Virgil STOICA, Directorul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
Lect. Dr. Simona VRÂNCEANU
Lect. Dr. Diana MĂRGĂRIT
Lect. Dr.  Ovidiu GHERASIM-PROCA
Lect. Dr. Ana Maria ANDRONACHE
Lect. Dr. Bogdan MIHĂILESCU
Lect. Dr. Corina BARBAROS
Lect. Dr. Silviu GRECU
Lect. Dr. Olesea ȚĂRANU

Important:
Există posibilitatea ca lucrările conferinței să fie publicate într-un volum colectiv.
Organizatorii nu percep taxe de participare. Cheltuielile ocazionate de masă, pauze de cafea, precum și materialele conferinței vor fi oferite participanților de către organizatori. Cheltuielile de transport și cazare sunt exclusiv în sarcina participanților.

 

afis 2 novDepartamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

Uniți eșuăm.

Scurtă istorie a protestelor și mișcărilor sociale din Republica Moldova

Vitalie Sprînceană

(drd. George Mason University,

Public Sociology Program)

Moderator:

Ovidiu Gherasim-Proca

2  Noiembrie  14.00

Sala  D2  ( corpul D ,  etajul 1)

 

"După 26 de ani de independență, Moldova prezintă toate semnele eșecului: o societate divizată, săracă și inegală, o elită politică incapabilă și totuși rapace, o țară din care un sfert din populație a plecat, în căutarea unei vieți mai bune. Nu este vorba de faptul că aceste procese nu au provocat proteste și revolte. Dimpotrivă. Dar orice mișcări sociale și proteste au apărut pentru a schimba situația, au eșuat. Prelegerea se va concentra pe istoria mișcărilor de protest din Moldova, a bazei lor politice, a sloganurilor și a cererilor acestora. Cu toate acestea, mă voi opri mai mult asupra eșecurilor și erorilor. Cred că ar trebui să analizăm de ce au eșuat aceste mișcări, ce au cauzat căderea lor și de ce nu au reușit să schimbe cursul dezvoltării societății moldovenești ".

Vitalie Spîranceană - sociolog și intelectual public co-fondator al platformei de gîndire critică Platzforma.md. Studii de licență în Bulgaria (Științe Politice), masterat în Filosofie la Chișinău (USM), actualmente doctorand la George Mason University, SUA. Este interesat de câmpul de cercetare al sociologiei urbane, sociologiei religiei și sociologiei politice.


 

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lecture:

 

United we fail.

A short history of protests and social movements in Moldova

Vitalie Sprînceană

(drd. George Mason University,

Public Sociology Program)

Moderator:

Ovidiu Gherasim-Proca

2  November  14.00

Room  D2  ( D building,  Ist  floor)

 

„After 26 years of independence Moldova presents all the signs of failure: a divided, impoverished and unequal society, an inept and yet rapacious political elite, a country where one quarter of the population has left it in search for a better life. It is not that these processes did not cause protests and revolts. On the contrary. But whatever movements and protests movements rose up to change the situation, they failed. My lecture will focus on the history of protest movements in Moldova, their constituency, their slogans and demands. Yet I will focus mostly on their failures and mistakes. It is my belief that we should analyze why these movements have failed, what caused their fall and why they didn't succeed to alter the development of the Moldovan society.” (Vitalie Sprînceană)

 

Vitalie Sprînceană - sociologist and public intellectual, co-founder of the platform of critical thinking PLATZFORMA. Graduate education in Bulgaria (BA in Political Sciences), MA in Philosophy at Moldova State University in Chișinău, at present he is PhD Student at George Mason University, USA. Research interests: urban sociology, sociology of religion, political sociology.

publicitate logouri

Go to top