Afis UAIC

Dezbatere 

 Jurnalismul politic: informare, educare, partizanat


Descrierea evenimentului:

Mass media contribuie la construirea cadrelor culturale colective şi a  universului simbolic al oricărei societăţi.  Plecând de la această idee, dezbaterea va pune în discuţie evoluţia jurnalismului politic şi rolul acestuia. Vor fi abordate subiecte precum jurnalismul politic tradiţional, cel de tip new media, influenţa jurnalismului politic, tipologiile acestuia, constrângerile jurnalismului politic etc.
Dezbaterea “Jurnalismul politic: informare, educare, partizanat” va avea loc la Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi pe data de 26.03.2015, sala Ferdinand ( Corp A), orele 10-12.30.


Organizatori:

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Ştiinţe Politice-RISE
*Dezbaterea face parte din Seria de Dezbateri “România secolului XXI”, proiect coordonat de asist.dr. Corina Barbaros

PARTENER: Radio România Iaşi


Formatul dezbaterii:

Intervenţiile speaker-ilor de aproximativ 20 minute, însoţite (dacă este cazul) de materiale audio-video, vor fi  urmate de 15 minute alocate întrebărilor/comentariilor din partea audienţei.


Audienţa:

Studenţi şi masteranzi de la specializarile Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale-Studii Europene, Sociologie, Comunicare şi Relaţii Publice, Jurnalism; alte persoane interesate de tema dezbaterii.


Invitaţi:

Lect dr. Lucian Dîrdală, jurnalist şi politolog 
George Onofrei, realizator-emisiuni TeleM
Anca Loghin, redactor-prezentator Radio Iaşi

Claude Karnoouh 2015 IASIDepartamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politicevă invită să participați la conferința Du particulier au général. Ou comment à l’occasion du vaste projet social puis touristique d’urbanisation du littoral de la Mer Noire, la Roumanie communiste a confirmé son intégration au capitalisme mondial („De la particular la general. Sau cum şi-a confirmat România comunistă integrarea în capitalismul mondial prin vastul proiect social şi apoi turistic de urbanizare a litoralului de la Marea Neagră”) susținută de  Claude Karnoouh, profesor-invitat la Facultatea de Sociologie a Universității din București.

Evenimentul va avea loc vineri, 13 martie, la ora 12, în Amfiteatrul II8 (corp A), și este ocazionat de lansarea la Iași a celui mai recent volum sub semnătura lui Claude Karnoouh, Raport asupra postcomunismului şi alte eseuri incorecte politic (2014), cu colaborarea editurii Alexandria Publishing House.

 

Claude Karnoouh s-a născut în martie 1940 la Paris, unde și-a făcut și studiile superioare. Din 1968 până în 2005 a fost cercetător al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). A predat la Universitatea Paris X Nanterre, Sorbona, INALCO, Universitatea din Gand (Belgia), Charlottesville (Virginia, SUA), Urbino (Italia), ELTE (Budapesta). Începând cu 1973 a întreprins o serie de anchete etnografice în satele din Maramureș. Între 1991 și 2002 a fost profesor-invitat al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Din 2012 este profesor-invitat la Facultatea de Sociologie a Universității din București. Este autorul unui impresionant număr de studii științifice, articole și eseuri de antropologie culturală și politică, filosofia culturii și filosofie politică. Printre cărțile publicate se numără câteva volume în limba română: Românii. Tipologie și mentalități, Humanitas, București, 1994; Dușmanii noștri cei iubiți, Polirom, Iași, 1997; Comunism postcomunism și modernitate târzie, Polirom, Iași, 2000; Adio diferenței. Eseu asupra modernității târzii, IDEA, Cluj, 2001; Inventarea poporului-națiune. Cronici din România și Europa Orientală, 1973-2007, Idea Design & Print, Editură, Cluj, 2011; Odiseea bravului soldat Alexa. O cronică rimată a Primului Război Mondial, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2013.

conferinta dezvoltare internationala si democratizare

 

 

Programul Conferinței „Dezvoltare internațională și democratizare”

Vizualizați  posterul conferinței

Joi, 4 Decembrie
Sosirea participanților
19:00 – Cocktail de Bun venit
Restaurant Eden, Hotel Eden***, Str. Sf. Sava Nr. 1

Vineri, 5 Decembrie
9:30-10:00 – Deschiderea Conferinței „Dezvoltare internațională și democratizare”
Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

Invitați:
Prof. Dr. Vasile IȘAN, Rector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. Dr. Nicu GAVRILUȚĂ, Decan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
                        Prof. Dr. George POEDE, Prodecan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
                        Conf. Dr. Virgil STOICA, Director, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Cercet. Dr. Alexandru MURARU, Manager proiect conferință, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
                                   
10:00-11:20 - Panel I– Security and development in Eastern Europe
Moderator: Prof. Dr. George POEDE (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 5 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

10:00-10:20 Anastasiia GAVIUK (Drd,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University),The geopolitical crisis and instability factors within the Black Sea region
10:20-10:40 Diana DOBRIY (Drd, Odessa Regional Institute of Public Administration), Ivan KOMAROVSKYI (Mrd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Public policy as an influence on European integration of the Eastern partnership countries
10:40-11:00 Corina GRIBINCEA (Drd, National Institute for Economic Research of Academy of Sciences of Moldova), The effects of sustainable strategies on development of the food industry in the Republic of Moldova
11:00-11:20 Oleh KOZACHUK (Dr, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University), The Crimean Tatars: Creating indigenous peoples’ policy in Ukraine
11:20-11:40 Pauză

11:40-13:00 - Panel II– Multipolarity and diversity. International struggles
Moderator: Asist. Dr. Simona VRÂNCEANU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 5 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

11:40-12:00 Valentyna BOHATYRETS (Dr, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University), Canada’s brand of multiculturalism as a model for the world
12:00-12:20  Simona CATANĂ (Drd, Universitatea Paris 8), A multipolar Europe in a multipolar world
12:20-12:40   Liubov MELNYCHUK (PhD,  Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine), Key trends of social evolution of Romanian speakers in Northern Bukovina
12:40-13:00  Indira MUSAGOZHOEVA (Drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Migration and related phenomena in the EU
13:00-14:00 Prânz, Restaurant „Gaudeamus”
Hotel studențesc „Gaudeamus”, Campus Codrescu, Strada Codrescu 1

 

14:00-15:20 - Panel III– Dileme și provocări ale securității
Moderator: Lect. Dr. Liviu RADU (Universitatea Babeș-Bolyiai, Cluj Napoca)
Vineri, 5 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

14:00-14:20 Ioan HORGA (Prof. Dr.), Luminița SOPRONI (Drd) (Universitatea din Oradea), Comunicarea politicilor UE dincolo de frontiera estică
14:20-14:40 Edina MERSZAROS (Drd, Universitatea din Oradea), Dilema securității la frontiera UE
14:40-15:00 Mihai – Sebastian CHIHAIA (Mrd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),  Rivalitatea India-Pakistan: sursă de instabilitate continuă?
15:00-15:20 Bianca RADU (Asist. Dr, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Dependența de resurse naturale – un avantaj sau o povară pentru economia unei țări?
15:20-15:40 Pauză

15:40-16:40 - Panel IV– SUA, UE și dezvoltare internațională
Moderator: Dr. Ciprian IFTIMOAIE (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 5 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

15:40-16:00 Alexandru MURARU (Cerc. Șt, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), America în relațiile internaționale în următoarele decenii, în viziunea lui Robert KAPLAN și Paul STAROBIN
16:00-16:20 Mădălina Laura CUCIURIANU (Bursier doctorand, Proiect POSDRU 159/1.5/S/133675 Beneficiar Academia Română, Filiala Iaşi), Impactul acordului de liber schimb SUA-UE asupra țărilor în curs de dezvoltare
16:20-16:40 Răzvan TIMOFCIUC (Mrd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), O dezbatere mereu amânată: Statele Unite ale Europei. Proiectul federalizării Europei reprezintă soluția la problemele UE?
16:40-17:00 Pauză

17:00-18:20 - Panel V– Provocări și evoluții în politica internațională
Moderator: Lect. Dr. Silviu GRECU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),
Vineri, 5 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

17:00-17:20 Simona Vrânceanu (Cercetător științific în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400, cu titlul „Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar și internațional”), Valențele construcției identitare în integrarea minorităților etnice și rasiale din spațiul intracomunitar
17:20-17:40 Mariana IATCO (Lect. Dr, Universitatea de Stat din Moldova), Mobilitatea emigranților din Est: în condițiile securității comunitare
17:40-18:00 Marilena GROSU (Drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, bursier al Institutului Cercetării Calității Vieții - Academia Română în cadrul programului  proiectului "Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale și postdoctorale" Cod Proiect POSDRU/159/1.5/S/141086),Fenomenul sărăciei și provocările dezvoltării durabile
18:00-18:20 Adrian ROSENTZVEIG (Drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Intersecția spațiului mass media cu spațiul politic
19:30 Cină, Restaurant “EDEN”
Restaurant Eden, Hotel Eden***, Str. Sf. Sava Nr. 1

10:00-11:20 - Panel VI – Administrație publică, servicii judiciare și elite politice
Moderator: Lect. Dr. Ovidiu GHERASIM PROCA (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 5 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

10:00-10:20Ciprian IFTIMOAIE (Dr, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Modele de recrutare a elitelor guvernamentale în România postcomunistă
10:20-10:40 Roxana MARIN (Drd, Universitatea din București), Patterns of recruitment and passive representativeness of local political elites in East-Central Europe. An application on five municipal councils
10:40-11:00Liviu RADU (Lect. Dr, Universitatea Babeș-Bolyiai, Cluj Napoca), Reforma administrației publice din Romȃnia: Ce șanse are sǎ se sfȃrșeascǎ un drum despre care nu suntem convinși dacǎ a ȋnceput ȋn realitate ?
11:00-11:20 Ovidiu GHERASIM-PROCA (Lect. Dr, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Reforma sistemului judiciar din România. Elemente contextuale pentru evaluarea serviciilor publice judiciare
11:20-11:40   Pauză

 

11:40-13:00 - Panel VII– Securitate și democratizare în Africa și Orientul Mijlociu
Moderator: Cercet. Dr. Alexandru MURARU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 5 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

11:40-12:00 Irina FRASIN (Dr, Institutul Gheorghe Zane, Academia Română, Iași), Revoluția din Egipt/2011: interpretări fotografice
12:00-12:20 Laura Cătălina PAȘCU (Drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),Geopolitica dezvoltării internaționale. Cooperare versus competiție în contextul globalizării
12:20-12:40 Greta–Maria CRIŞAN (Mrd, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca), Management post-conflict: deficienţe în procesul de democratizare din Libia
12:40-13:00 Corina BACIU (Mrd), Ionela Daniela PARASCHIV (Mrd), Dmitrii MAGALIUC (Mrd) (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Democratizare și securitate regională în Orientul Mijlociu
13:00-14:00 Prânz, Restaurant „Gaudeamus”
Hotel studențesc „Gaudeamus”, Campus Codrescu, Strada Codrescu 1

 

14:00-15:20 - Panel VIII– Dezvoltare internațională: concept, strategii, contextualizări
Moderator: Lect. Dr. Ovidiu GHERASIM PROCA (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 5 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

14:00-14:20  Magda Simona SCUTARU (Drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),Dezvoltarea internațională și puterea Uniunii Europene
14:20-14:40 Andreea IANCU (Bursier doctorand, Proiect POSDRU 159/1.5/S/133675 Beneficiar Academia Română, Filiala Iaşi), Dezvoltarea internațională – perspectivă integrată prin paradigma securității umane
14:40-15:00 Elena Diana MUȘAT (Mrd, Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București), Impactul globalizării asupra dezvoltării Africii Sub-sahariene din perspectiva teoriei interdependențelor complexe
15:00-15:20 Andrei DELEANU (Drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),Dezvoltare internațională: viziuni, politici, instrumente
15:20-15:40   Pauză

15:40-16:40 - Panel IX– Securitate, democrație și diplomație în spațiul estic
Moderator: Lect. dr. Bogdan Mihăilescu (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 5 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

15:40-16:00 Victor POEDE (Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Viziunea Federației Ruse asupra sistemului de relații internaționale, conform tezelor enunțate la Clubul de la Valdai (2014)
16:00-16:20 Silviu GRECU (Bursier posdoctoral, Proiect POSDRU 159/1.5/S/133675 Beneficiar Academia Română, Filiala Iaşi), Democratizare şi securitate umană în Ucraina şi Republica Moldova
16:20-16:40 Paul POPA (Drd, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Ucraina între etică și interese
16:40-17:00 Pauză
                                            
17:00-18:40 - Panel X– Strategii și instrumente instituționale  ale dezvoltării internaționale
Moderator: Prof. dr. Ioan HORGA (Universitatea din Oradea)
Vineri, 5 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

17:00-17:20 Paul NISTOR (Cerc. Șt. II, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași), Blocarea admiterii României în ONU şi deficitul democratic din Europa de Est (1948-1950)
17:20-17:40 Alina MUNTEANU (Mrd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),The Future We Want – The Post-2015 Agenda
17:40-18:00 Livia TODIRICĂ (Mrd, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca), Serviciul European de Intelligence: instrument pentru consolidarea și dezvoltarea Uniunii Europene la nivel internațional?
18:00-18:20 Florin MISCEAC (Drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Principles and Values in the European Development Assistance Policy
18:20-18:40 Vlăduț CRISTIAN (Mrd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),  Secolul XXI: terorismul internațional
19:30 Cină, Restaurant “EDEN”
Restaurant Eden, Hotel Eden***, Str. Sf. Sava Nr. 1

Sâmbătă, 6 Decembrie
Muzeul Unirii
Strada Alexandru Lăpușneanu 14

10:00-11:20 - Panel XI– Research, development and innovation - key-factors for the smart and sustainable economic development of North-Eastern Region
Moderator: Alina POPA (Director, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest Iași)
Sâmbătă, 6 Dec., Muzeul Unirii, Strada Alexandru Lăpușneanu 14

10:00-10:20 Alina POPA (Dr., Asist. Cerc., Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș), Clusterele și modelul polonez al dezvoltării CDI
10:20-10:40  Marius DANGĂ (Drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Clusterele și contribuția acestora la dezvoltarea brandului regional
10:40-11:00 Tudor JIJIE (Lect. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Cooperarea transnațională în CDI
11:00-11:20
11:20-11:40 Pauză

 

11:40-13:20 - Panel XII– Democratizare, educație și societate civilă
Moderator: Asist. Dr. Diana MĂRGĂRIT (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Sâmbătă, 6 Dec., Muzeul Unirii, Strada Alexandru Lăpușneanu 14

11:40-12:00 Alexandru FLORIAN (Prof. Dr, Universitatea Dimitrie Cantemir, București, Dir. Gen, Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"), Memoria publică și construcția societății civile
12:00-12:20 Bogdan Constatin MIHĂILESCU (Lect. Dr, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Democraţia între hipocetăţenie şi participare
12:20-12:40 Roxana VASILIU (Bursier doctorand, Proiect POSDRU 159/1.5/S/133675 Beneficiar Academia Română, Filiala Iaşi), Implicarea civică și politică a tinerilor. România vs. EU 28
12:40-13:00Bogdan OLARU (Dr, Institutul Gheorghe Zane, Academia Română, Iași), Determinanții sociali ai participării politice în democrațiile europene
13:00-13.20  Tudor STANCIU, (Lect. Dr, Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”, Iași), Good governance in education. When good is not good enough

 

13:20-14:00 Ceremonia de închidere a conferinței, înmânarea certificatelor de participare
Sâmbătă, 6 Dec., Muzeul Unirii, Strada Alexandru Lăpușneanu 14

13:00-14:00 Prânz, Restaurant „Gaudeamus”
Hotel studențesc „Gaudeamus”, Campus Codrescu, Strada Codrescu 1

15:00 Plecarea participanților

Go to top