Sprijin financiar suplimentar pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat înscriși în proiectul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”

 

În urma demersurilor întreprinse, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut, în luna ianuarie 2023, aprobarea suplimentării sprijinului financiar acordat doctoranzilor și tinerilor cercetători incluși în grupul țintă al proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”.

Astfel, Universitatea a obţinut suplimentarea numărului de locuri pentru cercetătorii postdoctorat incluși în proiect cu 16, grupul țintă ajungând, în prezent, la un total de 120 de beneficiari faţă de 117 prevăzuți iniţial (din care 80 de doctoranzi și 40 de cercetători postdoctorat).

În plus, Universitatea va acorda premii, în valoare de 7133 lei brut fiecare, primilor 44 de doctoranzi care vor susține teza de doctorat până la data de 30.10.2023. De asemenea, va acoperi un număr suplimentar de 18 taxe de publicare de articole, pe lângă cele 45 de taxe de publicare prevăzute inițial.

În perioada imediat următoare va fi publicată metodologia de acordare a premiilor menționate anterior.

Doctoranzii și tinerii cercetători incluși în grupul țintă al proiectului pot obține mai  multe informații privind condițiile de acordare a sprijinului financiar de aici: https://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-doctorat/burse-doctorale-in-cadrul-proiectului-suport-educational-si-formativ-pentru-doctoranzi-si-tineri-cercetatori-in-pregatirea-insertiei-in-piata-muncii/ și aici: https://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-doctorat/burse-postdoctorale-in-cadrul-proiectului-suport-educational-si-formativ-pentru-doctoranzi-si-tineri-cercetatori-in-pregatirea-insertiei-in-piata-muncii/.

 

CONFORM O.M. NR. 6452/2022 PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI IN 10.01.2023, CUANTUMUL BURSELOR DOCTORALE SE MODIFICĂ ÎNCEPÂND CU LUNA IANUARIE 2023 ASTFEL:

ANUL I – 1700 LEI/LUNĂ

ANUL II -1700 LEI/LUNĂ

ANUL III-1950 LEI/LUNĂ

AFIŞAT SECRETARIAT ŞCOALA DOCTORALĂ

11.01.2023

Utrecht Network a informat recent universitățile membre asupra deschiderii competiției pentru acordarea a 20 de granturi tinerilor cercetători:
https://utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

Doctoranzii care nu sunt eligibili pentru stagii în Erasmus+, au posibilitatea de a candida pentru un stagiu cu o durată între 1 lună și 6 luni intr-una dintre universitatile membre in rețea. Stagiile se vor putea derula în perioada: 1 mai 2023 – 31 martie 2024 (inclusiv în perioada vacanțelor, dacă există un acord în acest sens din partea instituției gazdă).

Depunerea dosarelor de candidatură se face la secretariatul Facultatii până la data de 31 ianuarie 2023. Se va face o ierarhizare a candidaților, în cazul în care vor fi mai mulți (în funcție de activitatea de cercetare/ lucrări/participări la manifestări științifice).


Candidaturile vor fi centralizate și supuse atenției BECA, universitatea noastră urmând să propună maximum trei candidați pentru obținerea de granturi Utrecht Network.

Calendarul competiției 3MT – Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat

Etapa din Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice

Înscrierea candidaților: până la 20.02.2023

Competiția (prezentarea și selecția candidaților din FSSP): 23.02.2022, ora 10, online.

Pentru înscriere este suficient să trimiteți un mesaj la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Etapa finală din UAIC va avea loc pe data de 13.03.2023. La etapa finală vor participa câștigătorii din fiecare Școală Doctorală.

Sunt eligibili doctoranzii care au rezultate relevante în cercetare. Grupul ţintă este reprezentat de studenţii doctoranzi aflaţi în ultimul an de studiu.

Premiile etapei finale din UAIC: grant de 3000 lei premiul I; grant de 1500 lei premiul al II-lea; grant de 1000 lei premiul de popularitate. Granturile se vor aloca pentru participarea la o conferință internațională.

Prezentarea tezei de doctorat este exclusiv narativă, fiind însoțită de un singur slide power point. Detaliile se găsesc în Regulament.

 

Vă anunțăm că în cadrul acestei activități încă mai sunt fonduri disponibile pentru a finanța astfel de participări ale doctoranzilor și cadrelor didactice tinere ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

1) dovada acceptării articolului / posterului / prezentării;

2) avizul conducătorului științific (pentru doctoranzi) / decanului (pentru cadrele didactice tinere).

Cadrele didactice tinere reprezintă personalul didactic și cercetătorii cu activitate didactică, cu vârsta maximă de 35 de ani.

Acordarea finanțării se va face după regula primul venit – primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.

Mai multe informații

Model cerere

 

Referitor la selecția doctoranzilor in cadrul proiectului cu titlul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, dorim să vă informăm că s-a prelungit perioada de inscriere până la data de 14 octombrie 2022.

UAIC anunță lansarea competiției pentru acordarea unui număr de 50 de burse doctorale în cuantum de 400 euro/lună și a 24 burse postdoctorale în cuantum de 600 euro/lună în cadrul proiectului cu titlul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, cod MySMIS 153322.

Înscrierile pentru bursele doctorale au loc în perioada 4 – 10 octombrie 2022. Mai multe detalii aici: https://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-doctorat/burse-doctorale-in-cadrul-proiectului-suport-educational-si-formativ-pentru-doctoranzi-si-tineri-cercetatori-in-pregatirea-insertiei-in-piata-muncii/

Înscrierile pentru bursele postdoctorale au loc în perioada 7 – 10 octombrie 2022. Mai multe detalii aici: https://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-doctorat/burse-postdoctorale-in-cadrul-proiectului-suport-educational-si-formativ-pentru-doctoranzi-si-tineri-cercetatori-in-pregatirea-insertiei-in-piata-muncii/

În atenția doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat

Vă invităm să participați vineri, 30 septembrie 2022, ora 11.00 la întâlnirea de prezentare a Proiectului cu titlul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, în cadrul căruia vor fi acordate burse doctorale și postdoctorale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali ai UAIC.

Evenimentul se va desfășura on-line pe platforma Cisco Webex.

Vă puteți conecta de la următorul link: https://meet230.webex.com/meet230/j.php?MTID=m54d75d24c5ea6fbc07aabad7828c0fa1, sau folosind următoarele date de acces: Meeting number: 2741 289 2488, Meeting password: DSsiVQZa332

CALENDAR

 

Înscrierea candidatilor 23-26 septembrie 2022 (cu exceptia zilelor de 24 şi 25)

 

Selecţa candidaţilor 27 septembrie

Afişarea rezultatelor 27 septembrie

Contestaţii (doar pentru proba scrisă) 28 septembrie

Afişarea rezultatelor 29 septembrie

Burse doctorale în cadrul proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță lansarea concursurilor pentru acordarea unui număr de 93 de burse doctorale pe o perioadă de 12 luni consecutive, în cadrul proiectului cu titlul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, cod MySMIS 153322, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, implementat în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași.

Proiectul îşi propune furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzii, care vor face parte din grupul ţintă al proiectului, sub formă de burse doctorale, derularea de mobilităţi, participarea la conferințe și publicarea de articole științifice, organizarea de sesiuni de dezvoltare a competenţelor de cercetare avansată cu componentă aplicativă și de module de cursuri complementare, interdisciplinare care vizează dobândirea de competențe transversale, inclusiv pedagogice.

Procesul de selecţie a beneficiarilor burselor doctorale în cuantum de 400 euro/lună va avea loc în perioada 15 septembrie – 22 septembrie 2022, fiind eligibili doctoranzii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt cetăţeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (toate regiunile de dezvoltare din România, cu excepția regiunii București-Ilfov);
  • sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii universitare de doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă) sau în prelungire;
  • sunt doctoranzi care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, cum ar fi: Biologie, Chimie, Drept, Cibernetică și Statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Sociologie, Științe ale comunicării, Științe politice, Fizică, Geografie, Geologie, Știința mediului, Informatică, Istorie, Matematică, Psihologie, Științe ale educației, Știința Sportului și Educației Fizice;
  • nu au mai beneficiat de finanțare prin POSDRU/POCU pentru activităţi similare sau de alte programe publice în acest sens.

Modalitatea de selecție

Selecția candidaților constă din două probe, după cum urmează:

  • Proba 1: Evaluarea dosarului de concurs
  • Proba 2: Evaluarea candidatului în cadrul unui interviu

Înscrierea candidaților se va face, în format fizic, la Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat din cadrul UAIC.

În cazuri excepționale, documentele vor putea fi depuse electronic, urmând ca până la data interviului acestea să fie depuse și în format fizic.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și la selecția grupului țintă, vă invităm să consultați Metodologia privind selecția beneficiarilor și graficul procesului de selecție.

 

Manager proiect,

Conf.dr. Florin Brînză

 

Metodologie de selectie burse doctorale

Anexa 2_Grafic selectie drd

Anexa 3_Cerere inscriere_drd

Anexa 4_Raport_de_autoevaluare_drd

Anexa 5_Declaratie_acord_utilizare_date_personale_drd

Anexa 6_Declaratie_evitarea_dublei_finantari_drd

Go to top