Competiția pentru finanțarea cercetărilor doctorale

În perioada 10-25 iunie 2019 are loc o nouă competiție din acest an pentru alocarea fondurilor destinate cercetărilor doctorale. Următoarea competiție va avea loc în luna octombrie.
Depunerea dosarelor se face la Secretariat (dna Lili Leaua) în perioada 10-14 iunie, orele 8-16.
Sunt eligibili doctoranzii înmatriculați la buget în primii 3 ani de studiu, care încă nu au susținut public teza de doctorat.
Suma maximă care poate fi alocată este 3000 lei / doctorand / an. Capitolele de cheltuieli eligibile și procedurile de achiziție sau pentru deplasări externe sunt detaliate în Metodologie. Nu pot fi finanțate stagiile de studiu sau practică, nici achizițiile de calculatoare.
Recomandări: demararea achizițiilor cel târziu în octombrie-noiembrie pentru anul următor și începerea formalităților pentru deplasările externe cu aprox. 2 luni înainte de data evenimentului.
Dosarul va conține următoarele documente:
a) cererea scrisă a studentului-doctorand (anexa 1), în care trebuie să fie argumentate necesitatea și oportunitatea alocării fondurilor și trebuie să fie descrisă succint destinația fondurilor;
b) bugetul solicitat (anexa 2);
c) proiectul doctoral (titlu, obiective, metodologie, ipoteze, rezultate scontate, planificare etc.);
d) CV-ul solicitantului (format Europass), cuprinzând lista lucrărilor publicate și lista participărilor la conferințe;
e) acordul scris al conducătorului de doctorat, cuprinzând o argumentare a necesității și oportunității achiziției sau deplasării (anexa 3).
Metodologia pentru alocarea fondurilor destinate cercetărilor doctorale

 

AfisSesiuneDoctorat

 

Hai la doctorat! Sesiune de informare despre admiterea la doctorat

Joi, 18 aprilie 2019, ora 14, în sala D 308 din corpul D al UAIC, va avea loc o sesiune de informare despre admiterea la doctorat. Sunt așteptați masteranzii de la toate specializările, studenții și toți cei interesați să urmeze studiile doctorale, acum sau în viitor, în domeniile: Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe ale comunicării.

Invitați: Prof. dr. Nicu Gavriluță (Sociologie), Conf. dr. Bogdan Ștefanachi (Științe politice), Drd. Anca Georgiana Șerban (Științe ale comunicării), Prof. dr. George Bondor (Filosofie, directorul Școlii Doctorale FSSP).

Vor fi prezentate informații despre: numărul de locuri, calendarul admiterii, documentele necesare înscrierii, conducătorii de doctorat, tematica și bibliografia concursului, burse.

În perioada 11-13 martie 2019 are loc înscrierea pentru programele postdoctorale de cercetare avansată. Sunt eligibili absolvenții de doctorat din ultimii 5 ani. Concursul va avea loc în perioada 15-18 martie.

Informațiile despre mentori, condiții, dosarele de admitere și celelalte detalii se găsesc pe site-ul Școlii Doctorale:

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/programe-postdoctorale/admitere-postdoc.

Competiția pentru finanțarea cercetărilor doctorale

În perioada 25-31 martie 2019 are loc prima competiție din acest an pentru alocarea fondurilor destinate cercetărilor doctorale. Următoarele competiții vor fi în iunie și în octombrie.

Depunerea dosarelor se face la Secretariat (dna Lili Leaua) în perioada 25-27 martie, orele 8-16.

Sunt eligibili doctoranzii înmatriculați la buget în primii 3 ani de studiu, care încă nu au susținut public teza de doctorat.

Suma maximă care poate fi alocată este 3000 lei / doctorand / an. Capitolele de cheltuieli eligibile și procedurile de achiziție sau pentru deplasări externe sunt detaliate în Metodologie. Nu pot fi finanțate stagiile de studiu sau practică, nici achizițiile de calculatoare.

Recomandări: demararea achizițiilor cel târziu în octombrie-noiembrie pentru anul următor și începerea formalităților pentru deplasările externe cu aprox. 2 luni înainte de data evenimentului.

Dosarul va conține următoarele documente:

   1. cererea scrisă a studentului-doctorand (anexa 1), în care trebuie să fie argumentate necesitatea și oportunitatea alocării fondurilor și trebuie să fie descrisă succint destinația fondurilor;
   2. bugetul solicitat (anexa 2);
   3. proiectul doctoral (titlu, obiective, metodologie, ipoteze, rezultate scontate, planificare etc.);
   4. CV-ul solicitantului (format Europass), cuprinzând lista lucrărilor publicate și lista participărilor la conferințe;
   5. acordul scris al conducătorului de doctorat, cuprinzând o argumentare a necesității și oportunității achiziției sau deplasării (anexa 3).

Metodologia pentru alocarea fondurilor destinate cercetărilor doctorale

Calendarul competiției 3MT – Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat

Etapa din Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice

 

Înscrierea candidaților: până la 24.02.2019

Competiția (prezentarea și selecția candidaților din FSSP): 27.02.2019, ora 12, Sala de Consiliu FSSP

Pentru înscriere este suficient să trimiteți un mesaj la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Etapa finală din UAIC va avea loc pe data de 11.03.2018. La etapa finală vor participa câștigătorii din fiecare Școală Doctorală.

Sunt eligibili doctoranzii care au depus teza în vederea susținerii publice în anul 2018.

Premiile etapei finale din UAIC: grant de 3000 lei premiul I; grant de 1500 lei premiul al II-lea; grant de 1000 lei premiul de popularitate. Granturile se vor aloca pentru participarea la o conferință internațională.

Prezentarea tezei de doctorat este exclusiv narativă, fiind însoțită de un singur slide power point. Detaliile se găsesc în Regulament.

COMPETIȚIA „PREZENTAREA ÎN TREI MINUTE A TEZEI DE DOCTORAT”

Competiția de anul trecut din UAIC a fost câștigată de reprezentantul Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social-Politice, Cristinel Munteanu.

Doctoranzii din anul I sunt așteptați vineri, 5 octombrie 2018, la ora 12, în amfiteatrul II 8, la o sesiune de informare asupra etapelor studiilor doctorale, a cursurilor si examenelor, a programului de cercetare individuală, a conferințelor organizate de Școala Doctorală, a relației cu Secretariatul etc.

 

          Contestaţiile pot fi depuse vineri, 14 septembrie 2018, 8.00-16.00, la Secretariatul Şcolii Doctorale de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

          Confirmarea locului în urma afişării rezultatelor la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2018, va avea loc în intervalul 15-16 septembrie 2018, 8.00-12.00, la Secretariatul Şcolii Doctorale de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Admitere doctorat

12 septembrie 2018

 

Proba scrisă: ora 9

Intrarea în săli se face până la ora 8:45 pe baza unui act de identitate.

Filosofie și Științe politice: sala D 3 (corp D)

Sociologie și Științe ale comunicării: sala D 2 (corp D)

Proba de interviu:

Filosofie: sala D 3, ora 14

Sociologie: sala D 2, ora 14

Științe ale comunicării: sala D 308, ora 14

Științe politice: sala D 308, ora 15

Planificarea detaliată pentru proba de interviu se găsește aici:

Pentru obținerea atestatului de cunoaștere a unei limbi străine în vederea examenului de admitere la doctorat, a se consulta pagina Facultății de Litere:  http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029.

Cr.Munteanu engCompetiția 3MT din UAIC, câștigată de reprezentantul

Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social-Politice, Cristinel Munteanu

Cristinel Munteanu, de la Şcoala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, a câştigat locul I al competiției 3 MT – Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat, din cadrul UAIC. Teza sa de doctorat, susținută public în anul 2017, are titlul „John Dewey şi problema sensului. De la teoria investigaţiei la premisele unei hermeneutici integrale”, fiind coordonată de prof. dr. Ștefan Afloroaei.

În calitate de câștigător al competiției din UAIC, Cristinel Munteanu va participa la competiția internațională desfășurată între universitățile din Grupul Coimbra. Premiul I al competiției din UAIC este recompensat cu 3000 lei. Premiul al II-lea a fost câștigat de reprezentanta Școlii Doctorale de Studii Filologice, Ioana Carina Brînzilă, în vreme ce premiul de popularitate i-a revenit reprezentantului Școlii Doctorale de Fizică, Ștefan Andrei Irimiciuc.

Prin teza sa de doctorat, Cristinel Munteanu a încercat să demonstreze că teoria logică sui generis (numită „teoria investigaţiei”) dezvoltată de marele filosof american John Dewey poate fi considerată atât un tip de hermeneutică aparte, cât şi baza unui proiect personal de hermeneutică integrală.

Pentru John Dewey, cunoştinţele dobândite de oameni de-a lungul timpului sunt sensuri mai mult sau mai puţin perfectibile. Ştiinţele înseşi sunt sisteme de sensuri interrelaţionate. Preocuparea majoră a lui Dewey a fost aceea de a arăta cum (trebuie să) procedăm pentru a rezolva situaţiile concrete problematice; altfel spus, cum ajungem la sensul individual (lămuritor) al unei situaţii confuze, indeterminate, utilizând sensurile deja acumulate într-un domeniu.

Înţelegând hermeneutica drept revelare sistematică şi justificată a unui sens, Cristinel Munteanu a conjugat teoria deweyană a investigaţiei cu alte două concepţii hermeneutice complementare, elaborate de R.G. Collingwood şi E. Coşeriu, cu scopul de a realiza o hermeneutică integrală (valabilă în lumea culturii, dar şi în cea a naturii), care să aibă în vedere nu doar situaţiile reale problematice, ci şi textele literare dificile. De pildă, în Baltagul lui Mihail Sadoveanu, atât Vitoria Lipan în cercetările ei detectivistice, cât şi hermeneutul care caută – la un alt nivel – sensul ascuns al romanului respectă aceeaşi „reţetă” a lui Dewey (ca structură a investigaţiei).

Ca experienţă, competiţia 3MT este una deosebit de utilă, deoarece te obligă nu doar să concentrezi, până la stilizare, rezultatele unor ani de eforturi intelectuale într-un discurs de cel mult 3 minute, ci să şi construieşti discursul respectiv în aşa fel, încât să rezulte un produs accesibil unui public nefamiliarizat cu domeniul tău. Iată o situaţie problematică pe care am încercat să o rezolv cât mai bine.”, a declarat câştigătorul concursului 3MT, Cristinel Munteanu.

Go to top