Pentru obținerea atestatului de cunoaștere a unei limbi străine în vederea examenului de admitere la doctorat, a se consulta pagina Facultății de Litere:  http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029.

Cr.Munteanu engCompetiția 3MT din UAIC, câștigată de reprezentantul

Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social-Politice, Cristinel Munteanu

Cristinel Munteanu, de la Şcoala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, a câştigat locul I al competiției 3 MT – Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat, din cadrul UAIC. Teza sa de doctorat, susținută public în anul 2017, are titlul „John Dewey şi problema sensului. De la teoria investigaţiei la premisele unei hermeneutici integrale”, fiind coordonată de prof. dr. Ștefan Afloroaei.

În calitate de câștigător al competiției din UAIC, Cristinel Munteanu va participa la competiția internațională desfășurată între universitățile din Grupul Coimbra. Premiul I al competiției din UAIC este recompensat cu 3000 lei. Premiul al II-lea a fost câștigat de reprezentanta Școlii Doctorale de Studii Filologice, Ioana Carina Brînzilă, în vreme ce premiul de popularitate i-a revenit reprezentantului Școlii Doctorale de Fizică, Ștefan Andrei Irimiciuc.

Prin teza sa de doctorat, Cristinel Munteanu a încercat să demonstreze că teoria logică sui generis (numită „teoria investigaţiei”) dezvoltată de marele filosof american John Dewey poate fi considerată atât un tip de hermeneutică aparte, cât şi baza unui proiect personal de hermeneutică integrală.

Pentru John Dewey, cunoştinţele dobândite de oameni de-a lungul timpului sunt sensuri mai mult sau mai puţin perfectibile. Ştiinţele înseşi sunt sisteme de sensuri interrelaţionate. Preocuparea majoră a lui Dewey a fost aceea de a arăta cum (trebuie să) procedăm pentru a rezolva situaţiile concrete problematice; altfel spus, cum ajungem la sensul individual (lămuritor) al unei situaţii confuze, indeterminate, utilizând sensurile deja acumulate într-un domeniu.

Înţelegând hermeneutica drept revelare sistematică şi justificată a unui sens, Cristinel Munteanu a conjugat teoria deweyană a investigaţiei cu alte două concepţii hermeneutice complementare, elaborate de R.G. Collingwood şi E. Coşeriu, cu scopul de a realiza o hermeneutică integrală (valabilă în lumea culturii, dar şi în cea a naturii), care să aibă în vedere nu doar situaţiile reale problematice, ci şi textele literare dificile. De pildă, în Baltagul lui Mihail Sadoveanu, atât Vitoria Lipan în cercetările ei detectivistice, cât şi hermeneutul care caută – la un alt nivel – sensul ascuns al romanului respectă aceeaşi „reţetă” a lui Dewey (ca structură a investigaţiei).

Ca experienţă, competiţia 3MT este una deosebit de utilă, deoarece te obligă nu doar să concentrezi, până la stilizare, rezultatele unor ani de eforturi intelectuale într-un discurs de cel mult 3 minute, ci să şi construieşti discursul respectiv în aşa fel, încât să rezulte un produs accesibil unui public nefamiliarizat cu domeniul tău. Iată o situaţie problematică pe care am încercat să o rezolv cât mai bine.”, a declarat câştigătorul concursului 3MT, Cristinel Munteanu.

imagine 3 MT

Pe data de 9 martie 2018, la ora 10, în sala Ferdinand (corpul A al UAIC, Rectorat) va avea loc etapa finală a Competiției 3 MT - Prezentarea în 3 minute a tezei de deoctorat, la care concurează câștigătorii din fiecare școală doctorală.

Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice va fi reprezentată de Cristinel Munteanu, domeniul Filosofie.

Premiile etapei finale din UAIC: grant de 3000 lei premiul I; grant de 1500 lei premiul al II-lea; grant de 1000 lei premiul de popularitate. Granturile se vor aloca pentru participarea la o conferință internațională.

Calendarul competiției 3MT – Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat

Etapa din Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice

Înscrierea candidaților: până la 25.02.2018

Competiția (prezentarea și selecția candidaților): 01.03.2018, ora 12

Pentru înscriere este suficient să trimiteți un mesaj la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Etapa finală din UAIC va avea loc pe data de 09.03.2018. La etapa finală vor participa câștigătorii din fiecare Școală Doctorală.

Sunt eligibili doctoranzii care au depus teza în vederea susținerii publice în anul 2017.

Premiile etapei finale din UAIC: grant de 3000 lei premiul I; grant de 1500 lei premiul al II-lea; grant de 1000 lei premiul de popularitate. Granturile se vor aloca pentru participarea la o conferință internațională.

Prezentarea tezei de doctorat este exclusiv narativă, fiind însoțită de un singur slide power point. Detaliile se găsesc în Regulament.

3MT - Three minute thesis competition

Competiţia "Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat"

Regulament

Rugăm studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anul I, anul universitar 2017-2018, să se prezinte la secretariatul facultăţii pentru semnarea Contractelor de studii doctorale. Studenţii admişi la buget au obligaţia de a prezenta chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare în valoare de 60,00 lei.

- data: Joi,  2 martie 2017, ora 11,

- locul de desfăşurare a concursului: sala -  Catedra de Filosofie

- Regulamentul de participare

Romanian Association of Young Scholars are plăcerea de a vă invita la prima ediție a Conferinței Naționale a Tinerilor Cercetători (CNTC 2015). Evenimentul va avea loc în data de 12 decembrie 2015, la București și este co-organizat în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București, Centrul de Studii și Documentare „Societate, Drept, Religie” și Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice.

Documentul Conferinţei

       Interviul pentru Proiectul POSDRU/187/1.5/S/155397 „Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită” (doctoranzi din anul I, an universitar 2014-2015)  va avea loc joi, 16 iulie, ora 10.00în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Intrarea în sală se va face conform Tabelului cu doctoranzii consideraţi eligibili.


 

Metodologie privind selectia beneficiarilor proiectului

Grafic proces de selectie

Beneficii si obligatii beneficiari proiect

Anexa_23_FGT_UAIC_2015


 Lista cu doctoranzii considerați eligibili

Lista candidaților admiși

Go to top