Romanian Association of Young Scholars are plăcerea de a vă invita la prima ediție a Conferinței Naționale a Tinerilor Cercetători (CNTC 2015). Evenimentul va avea loc în data de 12 decembrie 2015, la București și este co-organizat în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București, Centrul de Studii și Documentare „Societate, Drept, Religie” și Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice.

Documentul Conferinţei

       Interviul pentru Proiectul POSDRU/187/1.5/S/155397 „Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită” (doctoranzi din anul I, an universitar 2014-2015)  va avea loc joi, 16 iulie, ora 10.00în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Intrarea în sală se va face conform Tabelului cu doctoranzii consideraţi eligibili.


 

Metodologie privind selectia beneficiarilor proiectului

Grafic proces de selectie

Beneficii si obligatii beneficiari proiect

Anexa_23_FGT_UAIC_2015


 Lista cu doctoranzii considerați eligibili

Lista candidaților admiși

Go to top