afis 27 octThe Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lecture:

Sites and sides of debate
in Belgrade

Nebojša Milikić
(Cultural Center Rex, Belgrade)
Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca
27  October,  14.00
Room  D2  ( D building,  Ist  floor)

 

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

 

Nebojša Milikić Cultural worker and manager, researcher and activist, lives and works in Belgrade, Serbia. Studied and worked at the Institute for Regional Geology and Paleontology in Belgrade (Magister, 2000), attended The School of History and Theory of Image of the Centre for Contemporary Art Belgrade (1999-2001) and The Queer Studies at The Center for Queer Studies, Belgrade (2012-2014). Since 1995 involved in political activism, organizational, artistic and curatorial practice in visual and relational arts. Initiated, realized or co-realized many cultural and artistic programs and projects, in Serbia and abroad. Participates in number of independent research projects and activist campaigns. Writes about cultural and artistic production, political and ideological topics. From 1999 onwards works in Cultural Center Rex in Belgrade, as the initiator and coordinator of the debate programs and the programs of democratization and decentralization of culture. One of the founders of the non-governmental cultural organization ReEX, dedicated to struggle against historical revisionism and negationism.

 

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

Locuri și părți ale dezbaterii
în Belgrad

Nebojša Milikić
(Cultural Center Rex, Belgrade)
Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca
27  octombrie,  ora  14
Sala  D2  (corp D,  etaj  I )

 

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele sau modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

 

Nebojša Milikić Lucrător cultural și manager, cercetător și activist, locuiește și lucrează în Belgrad, Serbia. A studiat și a lucrat la Institutul de Geologie Regională și Paleontologie din Belgrad (Magister, 2000), a urmat studiile Școlii de Istorie și Teorie a Imaginii a Centrului de Artă Contemporană din Belgrad (1999-2001) și programul de studii al Centrului de Studii Queer din Belgrad (2012-2014). Din 1995 este implicat în activismul politic și organizațional, în practica artistică și curatorială a artelor vizuale și relaționale. A inițiat, realizat sau co-realizat numeroase programe și proiecte culturale și artistice, în Serbia și în străinătate. A participat la mai multe proiecte de cercetare independente și campanii activiste. Scrie despre producția culturală și artistică, despre subiecte politice și ideologice. Din 1999, lucrează în Centrul Cultural Rex din Belgrad, în calitate de inițiator și coordonator al programelor de dezbatere și al programelor de democratizare și descentralizare a culturii. Este unul dintre fondatorii organizației culturale neguvernamentale ReEX, dedicat luptei împotriva revizionismului istoric și negaționismului.

publicitate logouri

o lucrareO Lucrare de Artă in Context Politic şi Ideologic
Discuţie despre lucrarea Banner (de Dan Acostioaei) cu Dan Acostioaei şi Nebojša Milikić, moderată de către Vahida Ramujkić

25 octombrie 2017, orele 18.00
Foaierul Cinematografului Victoria, Iaşi

Discuţia va avea loc în limbile engleză şi română cu traducere simultană disponibilă.
Traducători: Sorana Lupu şi Oana Franţescu

Discuţia a fost propusă de către Dan Acostioaei ca şi contribuţie în proiectul „Strălucirea şi Nefericirea Claselor de Mijloc Europene”.

Dan Acostioaei (1974) locuiește și lucrează în Iași, România. Este artist vizual și conferenţiar la Universitatea de Arte "George Enescu". Lucrările sale se concentrază pe modelele de identitate ale societății românești în tranziție, precum și pe granițele ideologice dintre economie și condițiile producției artistice din Europa de est. Proiectele sale au fost prezentate la expoziții cum ar fi Un al șaselea al Pământului - Ecologia imaginii, MUSAC, Leon, Spania (2012), Transitland: videoart în Europa Centrală și de Est 1989-2009, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spania (2010), Iluminări, Galerie de nivel 2, Tate Modern, Londra, Regatul Unit (2007), În timp de speranță și neliniște, MNAC, București, România (2015), Art Encounters, Timişoara şi Arad, 2017.

Vahida Ramujkić (Belgrad, 1973) este o artistă care își întemeiază activitatea în context social. Ea a inițiat și a colaborat în numeroase proiecte pe termen lung, bazate pe muncă colaborativă şi creativă, ca rotor pentru stabilirea noilor relații sociale. Din 2001 până în 2007, cele mai multe lucrări ale sale se dezvoltă prin colectivul Rotorrr din Barcelona și vizează politica dezvoltării neoliberale a orașului. Lucrările legate de problemele migrației de la începutul anilor 2000 sunt compilate în cartea "Schengen with ease” / Schengen cu ușurință din 2006. Începând cu anul 2007, ea inițiază o bibliotecă de manuale de istorie cu denumirea “History in dispute” / Istoria disputată - pe baza căreia dezvoltă o abordare metodologică pentru analiza colaborativă a fenomenului revizionismului istoric din fosta regiune iugoslavă (Mostar, Bania Luka, Berlin etc.). Un alt proiect pe termen lung pe care l-a iniţiat în colaborare cu Aviv Kruglanski în 2008 - “Documentary Embroidery” / Broderie documentară - folosește tehnica broderiei într-un context nou pentru documentarea colectivă - analiză și articulare - a realităților sociale (Barcelona, Bristol, Mexico City, Mostar, Aradac, Štoj, Varșovia etc.). Ea este activă și colaborează în mai multe colective, cum ar fi Irational.org, ReEX, Alianța antifascistă din Serbia etc.
Nebojša Milikić (1964) este un artist, activist și muncitor cultural interesat și implicat de mulți ani în dezbaterile despre istorie, revizionism istoric și reflectările acestor dezbateri în domeniul artistic, teoretic și instituțional. Prin producțiile sale activiste, artistice sau prin intermediul altor tipuri de producții culturale, el cercetează și analizează critic relațiile dintre narațiunile istorice, ideologiile, politicile și cultura memorială oficiale și neoficiale. Este implicat în mod deosebit în dezbaterile istorice în fosta Jugoslavie și tările Est Europene unde a inițiat sau s-a alăturat unor platforme asemănătoare de cercetare artistică sau activistă (România, Bosnia și Herzegovina, Kosovo). Trăiește și lucrează în Belgrad unde coordonează programul discursiv (Speech Program) al Centrului Cultural Rex și participă în grupuri activiste și inițiative precum No To Rehabilitation, ReEX etc.


Dezbaterea O Lucrare de Artă in Context Politic şi Ideologic este realizată în cadrul proiectului STRĂLUCIREA ŞI NEFERICIREA CLASELOR DE MIJLOC EUROPENE, un proiect organizat de către tranzit.ro/ Iaşi între iunie şi noiembrie 2017.

Dintre participanţi: Noa Treister, Ovidiu Pop, Ana Vilenica, Andreea Cioară, Dan Acostioaei, h.arta, BOEM*&Migrating Kitchen, Bojana Piškur & Đorđe Balmazović, Katarzyna Bielińska-Kowalewska şi Zbigniew Marcin-Kowalewski, Ovidiu Gherasim-Proca şi Sönke Hallmann & Inga
Co-curatorii proiectului sunt: Nebojša Milikić, Livia Pancu şi Florin Bobu.
Parteneri: Asociaţia Oberliht, Chişinău, Centrul Cultural Rex, Belgrad, Centrul Cultural German, Iaşi
Design: Andrei Timofte

Proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Partenerul principal al tranzit.ro este Fundaţia Erste.​

Conferința internațională

 „Uniunea Europeană – crize si granițe in secolul XXI”

Ediția I
Iași, 19 Mai 2017

PROGRAMUL CONFERINŢEI

 

UE crize si granite in sec XXICALL FOR CONTRIBUTIONS

Organizatori
Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene și Departamentul de Cercetare din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizează la Iași, în data de 19 Mai 2017, conferința internațională – Uniunea Europeană – crize si granițe in secolul XXI.

Format
Conferința încurajează schimbul de idei și teme interdisciplinare între participanți, prin contribuții noi, studii de caz, abordări teoretice etc. Scopul manifestării este acela de a susține și încuraja dezbaterea academică, precum și de a crea rețele de cercetare la nivel național între studenții, doctoranzii sau specialiștii interesați de subiectele conferinței. Formatul evenimentului va cuprinde două secțiuni distincte dedicate atât studenților și masteranzilor (dezbatere), cât și una care va aprofunda temele și preocupările puse în discuție de către doctoranzi, post-doctoranzi, cercetători, specialiști sau cadre didactice. De asemenea, în funcție de numărul participanților, diversitatea temelor și propunerile acestora, se vor putea organiza paneluri și workshop-uri tematice; detaliile vor fi anunțate în timp util. Totodată, există posibilitatea realizării unor dialoguri prin videoconferință (Skype) pentru prezentarea lucrărilor și/sau dezbateri pentru temele puse în discuție.

Grup țintă
Studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători, specialiști în științe politice, studii de securitate, relații internaționale și studii europene, drept, sociologie, istorie, studii culturale, jurnalism, antropologie politică, geografie socială sau politică etc.

Tematică
Uniunea Europeană trece printr-o poli-criză de natura endogenă, dar care este accentuată de o serie de aspecte exogene, care se originează în noua arhitectura geostrategică a lumii contemporane. Astfel, criza economică suprapusă peste necesitatea unui nou contract social care să relegitimeze Uniunea Europeană în rândul propriilor săi cetățeni trebuie să fie gestionată în contextul în care se produce o recalibrare a echilibrului internațional al puterii. Teme și evenimente precum conflictele din imediata proximitate a spațiului comunitar, impactul fenomenului migraționist sau redefinirea relațiilor cu partenerii tradiționali ori negocierile cu puterile emergente în condițiile resurecției naționalismelor reprezintă harta care propune o geometrie tot mai variabilă a granițelor Uniunii Europene. În acest context devin relevante atât răspunsurile politice supranaționale, care să reflecte interesul comun al Uniunii cât și abordările specifice fiecărui stat în cadrul diverselor formule bi sau multilaterale. Conferința Uniunea Europeană – crize si granițe in secolul XXI își propune să identifice și să analizeze, într-o manieră cât mai diversă, provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană la 60 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatelor de la Roma, precum și să ofere o imagine cât mai comprehensivă a gradului în care Uniunea trebuie reformată/transformată, astfel încât obiectivele fundamentale asumate să rămână nu doar prioritare ci și să fie transpuse în politici funcționale care să răspundă provocărilor actuale.

Depunerea rezumatelor
Participanții interesați trebuie să trimită un rezumat de 200 de cuvinte și un scurt bio (100 cuvinte) la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 30 Aprilie 2017.
Rezumatele trebuie să fie scrie în format Word (doc., .docx) sau PDF cu informații, în această ordine:

  1. Autor(i), b) afiliere, c) adresă de e-mail, d) titlul lucrării, e)Rezumat.

Autorii propunerilor acceptate vor fi anunțați până la data de 4 Mai 2017.

Comitetul științific:
Prof. Dr. Conțiu ȘOITU, Decan
Conf. Dr. Bogdan ȘTEFANACHI, Prodecan, Directorul Departamentului de Cercetare
Prof. Dr. Virgil STOICA, Directorul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
Prof. Dr. George POEDE
Cercet. St. III Dr. Alexandru MURARU
Conf. Dr. Diego VARELA
Lect. Dr. Simona VRÂNCEANU
Lect. Dr. Corneliu BÂLBĂ
Lect. Dr. Diana MĂRGĂRIT
Lect. Dr.  Ovidiu GHERASIM-PROCA
Lect. Dr. Ana Maria ANDRONACHE
Lect. Dr. Bogdan MIHĂILESCU
Lect. Dr. Corina BARBAROS
Lect. Dr. Silviu GRECU
Lect. Asoc. Dr. Olesea ȚĂRANU
Lect. Asoc. Dr. Dorina ȚICU
Drd. Laura CUCIURIANU, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Drd. Andreea IANCU, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași & Research Fellow University of Massachusetts Boston (USA)

Important:
Există oportunitatea publicării lucrărilor conferinței într-un volum colectiv, indexat în baze de date internaționale.
Organizatorii nu percep taxe de participare. Cheltuielile de transport nu vor putea fi decontate de către organizatori și sunt exclusiv în sarcina participanților.

[Please scroll down for the english version]

 

Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Management Instituțional

 

„Programe libere. Care sunt libertățile de care utilizatorii au nevoie?”

 

Invitat:
Tiberiu-Cezar Tehnoetic

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

 

16 decembrie 2016, ora 16.00
Corp Romtelecom (RTC), sala 306

 

Tiberiu-Cezar Tehnoetic este activist pentru programe libere și cultură liberă. În 2008 a fondat în România grupul Ceata (https://ceata.org), care a devenit fundație în 2013. Organizează în mod regulat ateliere, conferințe și prezentări pe teme precum libertățile utilizatorilor de calculatoare și tehnologiile care le respectă. Este inițiator și coordonator al conferinței naționale Ceata, Coliberator (https://coliberator.ro). Tiberiu își susține propria activitate în cadrul fundației cu ajutorul donațiilor și comenzilor venite din partea întreprinderii sale etice, Tehnoetic (https://tehnoetic.com), care vinde hardware compatibil cu programele de calculator libere, mărfuri și servicii asociate programelor libere menite să-i elibereze pe utilizatori de controlul nedrept exercitat de producătorii de programele nelibere.
Ovidiu Gherasim-Proca este lector la Departamentul de Științe Politice, Relații Internațional și studii Europene (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași), mediolog și mediator cultural.

 

Department of Political Science, International Relations and European Studies

 

„Libre Software. What freedoms do the users need?”

 

Guest:
Tiberiu-Cezar Tehnoetic

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

 

16 December 2016, 16.00 pm
Romtelecom Building (RTC), Room 306

 

Tiberiu-Cezar Tehnoetic is an activist for free software and free culture. In 2008 he founded the Romanian activist group Ceata (https://ceata.org) which he incorporated as foundation in 2013. He regularly gives workshops, talks and speeches on topics such as computer user’s freedoms and the technologies which respect them. He is the initiator and coordinator of Ceata’s national conference, Coliberator (https://coliberator.ro). Tiberiu supports his activity at Fundația Ceata with donations and orders from his ethical business Tehnoetic (https://tehnoetic.com), which sells hardware compatible with free software, free software merchandise and free software services meant to liberate users from the unjust control of proprietary software developers and providers.
Ovidiu Gherasim-Proca is lecturer in the Department of Political Science, International Relations and European Studies (Alexandru Ioan Cuza University), mediologist and cultural mediator.

Go to top